• Recunoașterea hotărârii pronunţată de o instanţă străină presupune recunoașterea pe teritoriul României a efectelor unei hotărâri judecătorești pronunțată de o instanţă din străinătate. 
 • În funcţie de scopul recunoaşterii, procedura judiciară (în faţa instanţei române) poate fi opțională
 • Hotărârea pronunțată este definitivă potrivit legii statului în care a fost pronunțată
 • Instanța care a pronuțat-o a fost competentă să judece procesul
 • Exista reciprocitate în ceea ce priveşte efectele hotărârilor străine între România şi statul instanţei
  care a pronunţat hotărârea
 • Nu există niciun motiv de refuz al recunoașterii prevăzut de legea română
 • Copia hotărârii străine însoţită de caracterul definitiv al acesteia (o ştampilă care se aplică de catre instanţa care a pronunţat-o sau în cazul hotărârilor pronunțate în anumite state de America sau alte sistemele de Common Law -Certificatul ”No Appel” din care rezultă că hotărârea nu mai poate fi atacată) - Tradusă și legalizată sau apostilată
 • Citaţiile din care să rezulte că partea adversă celei care a depus cererea de recunoaştere a avut cunoştintă de proces - Dacă din cuprisul hotărârii nu rezultă că a fost prezentă la soluționarea cauzei
 • Orice acte care pot proba îndeplinirea condiţilor de recunoaștere
 • Taxa de Timbru - 20 lei
 • Traduceri - Se apreciază în funcție de numarul paginilor care trebuie traduse și limba din care trebuie tradus
 • Se va aprecia concret în funcție de circumstanțele cauzei și scopul recunoașterii -Minim 750 euro
 • Se trimit actele indicate pe mail sau aplicații mobile
 • Analizez dacă este incident vreun motiv de refuz al recunoașterii pe teritoriul Romîniei și dacă există reciprocitate în tratatele internațonale încheiate între România și țara în care a fost pronuțată 
 • Trimit cererea de recunoaștere pentru a fi vizualizată de client
 • Depun cererea derecunoaștere la instanța competentă