Avocat Gabriel Dragomir

Mă puteți găsi și pe:

Recunoașterea hotărârilor străine civile şi comerciale pronunţate în Europa sau în afara Europei

Timp necesar pentru informare 20 minute. Pentru costuri și detalii relevante click aici!

Recunoaşterea hotărârilor străine pe teritoriul României reprezintă practic extinderea efectelor hotârârii judecătoreşti din teritoriul statului în care a fost pronunţată hotărârea pe teritoriul României. Specificul funcţionării  puterii judecătoreşti din cadrul fiecărui stat şi al suveranităţii face posibilă extinderea efectelor hotărârii judecătoreşti pe teritoriul altui stat în afara celui care a pronunțat-o, doar dacă este parcursă o procedură prin care hotărârea a fost recunoscută pe teritoriul statului  în cauză.

Recunoașterea este necesară, de exemplu: pentru recunoaşterea divorţului pronunţat în străinătate, pentru executarea silită a unui debitor mutat în România sau pentru a opera schimbarea de nume intervenită ca urmare a acordării cetăţeniei altui stat. Recunoașterea hotărârilor stăine pe teritoriul României se face printr-o procedură judiciară care se numeşte Exequatur.  În cadrul acestei proceduri nu se procedează la examinarea din nou a cauzei și nu poate fi modificată hotărârea pronunțată de instanța străină.  Mai simplu spus, judecătorul român nu analizează dacă hotărârea străină este corectă, în conformitate cu probele administrate sau cu situaţia de fapt existentă și analizează impedimente legale care ar putea conduce la refuzul recunoașterii hotărârii pronunţate în străinătate pe teritoriul României.

Pentru procedura de exequatur legea nu impune prezența părților. Reprezentarea părților de către avocat este recomandabilă din prisma timpului de finalizare mult mai scurt dar și a  aspectelor procedurale puse în discuție a căror neîndeplinire poate conduce la suspendarea sau respingerea cererii de recunoaștere a hotărârii pe teritoriul României. Hotârârea străină definitivă poate fi trimisă avocatului în copie dar tradusă, supralegalizată sau apostilată.  .

În cadrul articolului îți voi explica diferența dintre procedura de recunoaștere a hotărârilor străine pronunțate în Europa și procedura de recunoaștere a hotărârilor străine pronunțate în afara Europei. Dacă dorești să citești doar despre recunoașterea hotărârilor străine de divorț îți recomand acest articol.

1.Recunoașterea hotărârilor străine pronunțate în Europa-Regulametul 1215/2012 – Principiul recunoașterii reciproce

 

Dorința de a crea un sistem judiciar coerent a caracterizat Uniunea Europeană  încă de la începutul înființării sale. Obiectivul primordial a fost crearea unui  spațiu de libertate, securitate și justiție, care să faciliteze, printre altele, accesul la justiție, în special prin intermediul principiului recunoașterii reciproce a hotărârilor judiciare și extrajudiciare în materie civilă.

Art. 36  alin.1 din Regulamentul CE 1215/2012 a statuat legislativ acest principiu reglementând că: hotărârile judecătorești pronunțate într-un stat membru se recunosc în celelate state membre, fără a fi necesară să se parcurgă vreo procedură. Totuși, dacă o parte dorește să invoce într-un stat membru o hotărâre pronunțată în alt stat membru, trebuie să prezinte alături de hotărâre, un certificat european în materie civilă și comercială reglementat de Art. 53 din acest regulament.

Potrivit Art. 45 din același regulament orice parte interesată poate solicita pronunțarea unei hotărâri de refuz a recunoașterii dacă dacă sun incidente unul dintre motivele arătate în cadrul aceluași articol.

Concluzionând, în cazul hotărârilor pronunțate de intanțe din cadrul Uniunii Europene acestea se recunosc fără nicio altă formalitate în virtutea principiului recunoașterii reciproce daca sunt însoțite de certificatul prevăzut la articolul 53 din Regulamentul 1215/2012 iar dacă sunt incidente vreunul dintre motivele de refuz se poate formula o cerere în fața instanței române competente.

2. Recunoașterea hotărârilor străine pronunțate în afara Europei – Codul de Procedură Civil Român

 

Dacă pentru recunoașterea hotărârilor pronunțate de instanțe din țări membre ale Uniunii Europene se aplică în mod direct Regulamentul European 1215/2012 pentru recunoașterea hotărârilor pronunțate în state din afara Uniunii Europene se aplică legea națională, respectiv Codul de Procedură Civilă Român.

Potrivit art. 1095 Cod Procedura Civilă hotărârea pronunţată în străinătate poate fi recunoscută în România, dacă:

– Este definitivă potrivit legii statului unde a fost pronunţată
– Instanţa care a pronunţat-o a fost competentă să judece procesul
– Exista reciprocitate în ceea ce priveşte efectele hotărârilor străine între România şi statul instanţei
care a pronunţat hotărârea

Daca hotărârea a fost pronunţată în lipsa părţii care a pierdut procesul, instanţa românţ este obligată să verifice dacă parţii în cauză i-a fost înmânată citaţia şi a avut posibilitatea de a se apăra.

Hotărârile pronunțate înstrăinătate care nu se referă la statutul personal al cetățenilor pot fi recunoscute pe teritoriul României dacă există reciprocitate în ceea ce priveşte efectele hotărârilor străine între România şi statul instanţei care a pronunţat hotărârea. În lumina dispozițiilor  Art. 2561 al. 2, teza 2-a Cod Civil reciprocitatea este prezumată. Lipsa reciprocității se stabilește de Ministerul Justiției prin consultare cu Ministerul Afacerilor Externe.

3. Ce documente îmi trimiți și cum

 

Procedura online pentru recunoaşterea hotărârii de divorţ pronunţate în străinătate presupune depunerea de către mine, în calitate de avocat, a cererii de recunoaştere la instanţa competentă din România.Întreaga colaborare se desfăşoară online.

Pentru depunerea cererii de recunoaştere a hotărârii străine în România am nevoie de:

-Copia hotărârii străine însoţită de caracterul definitiv al acesteia (o ştampilă care se aplică de catre instanţa care a pronunţat o sau un certificat de ”No Appel”)
-Citaţiile din care să rezulte că partea adversă celei care a depus cererea de recunoaştere a avut cunoştintă de proces
-Orice acte care pot proba participarea părții adverse la proces și îndeplinerea condiției reciprocității.

Pentru contactare si trimiterea documentelor poți utiliza formularul de mai jos. Desigur, îmi poți scrie prin mail sau rețelele de socializare.

 

Avocat Dragomir Gabriel

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *