Comunicare absolut deschisă!

Slide 1
Solutii corecte la timp
Slide 2
Te simti confortabil cand stii ca am solutii
Contract de Asistență Juridică Online. Calea către eficiență și încredere.

Știi că poți avea încredere în mine pentru că înainte de a semna (sau de a te întâlni cu mine) ai timp să citești contractul, să te lamurești asupra clauzelor contractuale și să imi adresezi întrebări. În ipoteza clasică contractul reprezintă un tipizat pe care îl semnezi pentru a fi reprezentat.
Cunoști expertiza mea în rezolvarea problemelor similare cu problema ta. Dacă intri pe site să citești contractul ai posibilitatea să citești despre mine, despre experiența mea profesionala și despre expertiza mea în problema pentru care vrei să mă angajezi. În ipoteza clasică, trebuie să iei decizia angajării avocatului în doar câteva minute, în baza unor referințe si având avocatul în fața ta.
Semnarea unui contract durează maxim 5 minute și poți valorifica timpul necesar pentru deplasarea le sediul cabinetului de avocat pentru semnarea contractului. În ipoteza calsică deplasarea la cabinetului de avocat pentru semnarea contractului este absolut necesară.

Știi că poți avea încredere în mine pentru că înainte de a semna (sau de a te întâlni cu mine) ai timp să citești contractul, să te lamurești asupra clauzelor contractuale și să imi adresezi întrebări. În ipoteza clasică contractul reprezintă un tipizat pe care îl semnezi pentru a fi reprezentat.
Cunoști expertiza mea în rezolvarea problemelor similare cu problema ta. Dacă intri pe site să citești contractul ai posibilitatea să citești despre mine, despre experiența mea profesionala și despre expertiza mea în problema pentru care vrei să mă angajezi. În ipoteza clasică, trebuie să iei decizia angajării avocatului în doar câteva minute, în baza unor referințe si având avocatul în fața ta.
Semnarea unui contract durează maxim 5 minute și poți valorifica timpul necesar pentru deplasarea le sediul cabinetului de avocat pentru semnarea contractului. În ipoteza calsică deplasarea la cabinetului de avocat pentru semnarea contractului este absolut necesară.

Cunoști expertiza mea în rezolvarea problemelor similare cu problema ta. Dacă intri pe site să citești contractul ai posibilitatea să citești despre mine, despre experiența mea profesionala și despre expertiza mea în problema pentru care vrei să mă angajezi. În ipoteza clasică, trebuie să iei decizia angajării avocatului în doar câteva minute, în baza unor referințe si având avocatul în fața ta.
Semnarea unui contract durează maxim 5 minute și poți valorifica timpul necesar pentru deplasarea le sediul cabinetului de avocat pentru semnarea contractului. În ipoteza calsică deplasarea la cabinetului de avocat pentru semnarea contractului este absolut necesară.

Slide 3
Contract de Asistenta Juridica online

Anexa la Legea 193/2000 privind clauze abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori cuprinde o listă a caluzelor care pot fi considerate ca fiind abuzive. Desigur, poate fi suficientă o verificare sumară între tipul de clauze enumerate în Anexa la Legea 193/2000 si contractul tău de credit pentru a verifica dacă în contractul tău de credit sunt inserate clauze abuzive.
În cazul contractului de credit bancar obiectul principal al contractului este limitat la obligația de restituire a creditului, de plată a dobânzii și a penalităților prevazute în contract pentru nerespectarea scadenței. Comisioanele nu fac parte din obiectul principal al contractului, deci clauzele referitoare la comisioane reprezintă clauze abuzive.

Anexa la Legea 193/2000 privind clauze abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori cuprinde o listă a caluzelor care pot fi considerate ca fiind abuzive. Desigur, poate fi suficientă o verificare sumară între tipul de clauze enumerate în Anexa la Legea 193/2000 si contractul tău de credit pentru a verifica dacă în contractul tău de credit sunt inserate clauze abuzive.
În cazul contractului de credit bancar obiectul principal al contractului este limitat la obligația de restituire a creditului, de plată a dobânzii și a penalităților prevazute în contract pentru nerespectarea scadenței. Comisioanele nu fac parte din obiectul principal al contractului, deci clauzele referitoare la comisioane reprezintă clauze abuzive.

Anexa la Legea 193/2000 privind clauze abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori cuprinde o listă a caluzelor care pot fi considerate ca fiind abuzive. Desigur, poate fi suficientă o verificare sumară între tipul de clauze enumerate în Anexa la Legea 193/2000 si contractul tău de credit pentru a verifica dacă în contractul tău de credit sunt inserate clauze abuzive.
În cazul contractului de credit bancar obiectul principal al contractului este limitat la obligația de restituire a creditului, de plată a dobânzii și a penalităților prevazute în contract pentru nerespectarea scadenței. Comisioanele nu fac parte din obiectul principal al contractului, deci clauzele referitoare la comisioane reprezintă clauze abuzive.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Cum transform avocatura tradiţională într-un serviciu digital, util și accesibil: prin avocat online!

Inovația a impus avocatului tradițional trecerea la avocat online. Dacă, în general,  pentru om a se schimba este echivalent cu a căpăta experienţă din greşelile pe care le corectează, pentru  avocat schimbarea presupune imbrățisarea unui sistem care beneficiază de toate imbunătățirile erorilor anterioare. 

Eu sunt un suflet de sportiv peste care a trecut câteva cărţi bune. Sunt maiorescian atât prin formare cât şi prin credinţă deoarece cred că trebuie să existe un fond al adevărului pe care să construieşti forma.

Nu privesc dreptul doar din perspectivă normativă ci şi din perspectivă filosofică şi economică. De aceea promovez un concept propriu de tip holist, multidisciplinar.

În viziunea mea, dreptul nu este doar ca un ansamblu de norme, de reglementări juridice, de texte legale privite separat ci  un ansamblu de concepte cu o construcție logică. Fară  înțelegerea acestor concepte, a evoluţiilor lor istorice şi a scopului social pentru care sunt construite lectura normei juridice reprezintă un exercițiu arbitrar.

Așadar, având o abordare holistică, conceptul de  avocat online mă ajută la structurarea ideilor și raționamentelor din practica judiciară românească și europeană în scopul furnizării unui document juridic complet și complex. 

Sunt un designer al situației juridice. Aplice norma juridică la o situație specifică și să ordonez argumentele raționale și juridice  în funcție de limitările oferite de acea situație. În foarte puține situații realitatea faptică corespunde realității descrise de norma juridică de aceea în majoritatea cazurilor parcursul intelectual nu ține doar de intuiție sau impuls.

1.Arhitectura procesului civil. Metoda mea ca avocat online

Având în vedere arhitectura procesului civil: În fapt – În principiu – În fond, instituția judecării în lipsă și necesitatea clientului de a avea un punct de vedere corect și complet argumentat am îmbrățișat cu bucurie sinceră ideea de avocat online deoarece îmi oferă timpul necesar  structurării conceptelor și argumentelor.  Îmi permite să utilizez experiența dobândită, îmi oferă timp  să analizez reglementările legale în contextul instituțiilor juridice din care fac parte  și să studiez interpretările furnizate de jurisprudență. Cred că în final rezultă un act jurdic concis și clar. 

Modelele frecvente cu utilitate practică cum ar fi o cerere de divorț sau o plângere contravențională pentru radar pot fi descărcate în mod gratuit accesând acest serviciul edoc.(produse-în pagina principală)

Redactarea actului juridic este rezultatul unei activități sintetizat în principiul: Explicit-Implicit-Lămurit. Astfel, în etapa ”În fapt” încerc să înțeleg (să îmi explic) împrejurările faptice și scopul demersului juridic. Urmează etapa  ”În principiu” în care includ situația faptică  în analiza principiilor de drept, a instituțiilor de drept, a dispozițiilor legale și interpretărilor oferite de jurisprudență. În final, sunt lămurit şi pot să merg la etapa ”În fond” cu un raționament limpede, clar și concis. 

2. Argumente in favoarea redactarii actelor de un avocat online

2.1. Curtea de Justiţie a Uniunii Europene pledează pentru avocat online

În favoarea unui proces civil prin avocat online pledează Curtea de Justiție a Uniunii Europene și Curtea Europeană a Drepturilor Omului în fața cărora procesele se desfășoară fără prezența fizică a avocatului. În Canada și în Estonia au apărut deja tribunale online în care judecarea cauzelor este realizată exclusiv online.

În acest scop,recomandările CJUE sunt următoarele:

„În toate procedurile, după terminarea procedurii scrise, părţile pot să indice, în termen de trei săptămâni, dacă şi de ce doresc organizarea unei ședințe de audiere a pledoariilor. Pe baza propunerii judecătorului raportor şi după ascultarea avocatului general, Curtea decide dacă trebuie luate în cauză măsuri de cercetare judecătorească, completul căruia ar trebui să-i fie repartizată cauza şi dacă este necesară organizarea unei şedinţe de audiere a pledoariilor; data acesteia din urmă va fi stabilită de către preşedinte.”

Deci, Curtea de Justitie a Uniunii Europene își dorește să fie lămurită printr-o motivare scrisă, temeinică, coerentă și clară și mai puțin prin pledoarie verbală

Curtea Europeană a Drepturilor Omului este și mai tranșantă explicând clar în ghidul de acțiune următoarele:

„Dacă mă prezint personal la Curte, pot să explic cazul meu nemijlocit sau să obțin urgentarea examinării cererii mele?
În niciun caz. Procedura în fața Curții este scrisă și venirea dumneavoastră la Curte nu va putea influența in niciun fel derularea acesteia. Prin urmare, deplasarea dumneavoastră la Curte este inutilă

2.2 Firmele se deschid online iar mărcile se înregistrează online

În România, ai acces la dosarul electronic în baza unei simple cereri formulate în acest sens. Judecarea cauzei în lipsă este posibilă în temeiul Art. 411 Cod Procedură Civilă care prevede că: „Cauza se judecă dacă reclamantul sau pârâtul au cerut judecata în lipsă.” Dacă nici partea și nici avocatul nu au fost prezenți în sală la termenul de judecată, în temeiul art. 153 al. 1 Cod Procedură Civilă, instanța va cita părțile pentru termenele următoare.

Activitățile de competența Registrului Comerțului sau protejarea drepturilor de proprietate intelectuală este posibilă prin sistemul de ”avocat online” deoarece instituțiile s-au adaptat deja erei digitale

De asemenea, obținerea actelor de stare civilă pentru cetățenii români care locuiesc în străinătate este posibilă online prin semnare contractului de asistență juridică.

3. Contract de asistență juridică cu mine poate fi încheiat online

„În ceea ce privește contractele de prestări de servicii juridice precum cele în discuție în litigiul principal, trebuie arătat că, în domeniul serviciilor oferite de avocați, există, în principiu, o inegalitate între „clienții consumatori” și avocați, în special din cauza diferențelor dintre părți în materie de informare. Într adevăr, avocații dispun de un nivel ridicat de competențe tehnice pe care consumatorii nu le au în mod necesar, astfel încât aceștia din urmă se pot confrunta cu dificultăți în aprecierea calității serviciilor care le sunt prestate
„Un avocat care, precum în cauza principală, în cadrul activității sale profesionale, prestează, cu titlu oneros, un serviciu juridic în favoarea unei persoane fizice care acționează în scopuri private este un „vânzător sau furnizor”, în sensul articolului 2 litera (c) din Directiva 93/13

Așadar, consumatorul trebuie să înțeleagă serviciul pentru care plătește și valoarea primită. Întelegerea serviciului și valoarea primită este materializată în scris în contractul de asistență juridică care poate fi descărcat accesând acest link. Modelul de contract de asistenșă juridică are aprobarea Baroului București și este special conceput pentru a putea fi semnat prin aplicație mobilă, deci nu este necesară printarea și scanarea.

4. De ce este avantajos pentru client acest sistem și cum îmi scrii

În primul rând, am ales acest sistem deoarece, așa cum am arătat la început, am obținut timpul necesar structurării argumentelor relevante și studierii practicii judicare. În al doilea rând, beneficiezi de cel mai bun produs pe care eu îl pot oferi păstrându-ne independența, rutina și modul de viață.

Cel mai simplu, economic și rapid mod de a-mi scrie  este prin formularul de mai jos.

Spune-mi despre nevoile tale specifice!

Ca avocat online ofer servicii pentru a te ajuta să transformi problemele în soluții !