Comunicare absolut deschisă!

Slide 1
Solutii corecte la timp
Slide 2
Te simti confortabil cand stii ca am solutii
Contract de Asistență Juridică Online. Calea către eficiență și încredere.

Știi că poți avea încredere în mine pentru că înainte de a semna (sau de a te întâlni cu mine) ai timp să citești contractul, să te lamurești asupra clauzelor contractuale și să imi adresezi întrebări. În ipoteza clasică contractul reprezintă un tipizat pe care îl semnezi pentru a fi reprezentat.
Cunoști expertiza mea în rezolvarea problemelor similare cu problema ta. Dacă intri pe site să citești contractul ai posibilitatea să citești despre mine, despre experiența mea profesionala și despre expertiza mea în problema pentru care vrei să mă angajezi. În ipoteza clasică, trebuie să iei decizia angajării avocatului în doar câteva minute, în baza unor referințe si având avocatul în fața ta.
Semnarea unui contract durează maxim 5 minute și poți valorifica timpul necesar pentru deplasarea le sediul cabinetului de avocat pentru semnarea contractului. În ipoteza calsică deplasarea la cabinetului de avocat pentru semnarea contractului este absolut necesară.

Știi că poți avea încredere în mine pentru că înainte de a semna (sau de a te întâlni cu mine) ai timp să citești contractul, să te lamurești asupra clauzelor contractuale și să imi adresezi întrebări. În ipoteza clasică contractul reprezintă un tipizat pe care îl semnezi pentru a fi reprezentat.
Cunoști expertiza mea în rezolvarea problemelor similare cu problema ta. Dacă intri pe site să citești contractul ai posibilitatea să citești despre mine, despre experiența mea profesionala și despre expertiza mea în problema pentru care vrei să mă angajezi. În ipoteza clasică, trebuie să iei decizia angajării avocatului în doar câteva minute, în baza unor referințe si având avocatul în fața ta.
Semnarea unui contract durează maxim 5 minute și poți valorifica timpul necesar pentru deplasarea le sediul cabinetului de avocat pentru semnarea contractului. În ipoteza calsică deplasarea la cabinetului de avocat pentru semnarea contractului este absolut necesară.

Cunoști expertiza mea în rezolvarea problemelor similare cu problema ta. Dacă intri pe site să citești contractul ai posibilitatea să citești despre mine, despre experiența mea profesionala și despre expertiza mea în problema pentru care vrei să mă angajezi. În ipoteza clasică, trebuie să iei decizia angajării avocatului în doar câteva minute, în baza unor referințe si având avocatul în fața ta.
Semnarea unui contract durează maxim 5 minute și poți valorifica timpul necesar pentru deplasarea le sediul cabinetului de avocat pentru semnarea contractului. În ipoteza calsică deplasarea la cabinetului de avocat pentru semnarea contractului este absolut necesară.

Slide 3
Contract de Asistenta Juridica online

Anexa la Legea 193/2000 privind clauze abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori cuprinde o listă a caluzelor care pot fi considerate ca fiind abuzive. Desigur, poate fi suficientă o verificare sumară între tipul de clauze enumerate în Anexa la Legea 193/2000 si contractul tău de credit pentru a verifica dacă în contractul tău de credit sunt inserate clauze abuzive.
În cazul contractului de credit bancar obiectul principal al contractului este limitat la obligația de restituire a creditului, de plată a dobânzii și a penalităților prevazute în contract pentru nerespectarea scadenței. Comisioanele nu fac parte din obiectul principal al contractului, deci clauzele referitoare la comisioane reprezintă clauze abuzive.

Anexa la Legea 193/2000 privind clauze abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori cuprinde o listă a caluzelor care pot fi considerate ca fiind abuzive. Desigur, poate fi suficientă o verificare sumară între tipul de clauze enumerate în Anexa la Legea 193/2000 si contractul tău de credit pentru a verifica dacă în contractul tău de credit sunt inserate clauze abuzive.
În cazul contractului de credit bancar obiectul principal al contractului este limitat la obligația de restituire a creditului, de plată a dobânzii și a penalităților prevazute în contract pentru nerespectarea scadenței. Comisioanele nu fac parte din obiectul principal al contractului, deci clauzele referitoare la comisioane reprezintă clauze abuzive.

Anexa la Legea 193/2000 privind clauze abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori cuprinde o listă a caluzelor care pot fi considerate ca fiind abuzive. Desigur, poate fi suficientă o verificare sumară între tipul de clauze enumerate în Anexa la Legea 193/2000 si contractul tău de credit pentru a verifica dacă în contractul tău de credit sunt inserate clauze abuzive.
În cazul contractului de credit bancar obiectul principal al contractului este limitat la obligația de restituire a creditului, de plată a dobânzii și a penalităților prevazute în contract pentru nerespectarea scadenței. Comisioanele nu fac parte din obiectul principal al contractului, deci clauzele referitoare la comisioane reprezintă clauze abuzive.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Cum transform avocatura tradiţională într-un serviciu digital, util și accesibil: prin avocat online!

Inovația a impus avocatului tradițional trecerea la avocat online. Așa cum pentru un om a se schimba este echivalent cu a căpăta experienţă din greşelile pe care le corectează, pentru un avocat schimbarea presupune imbrățisarea unui sistem care beneficiază de toate imbunătățirile erorilor anterioare. 

Succesul  ca avocat online vine din structurarea ideilor și raționamentelor din practica judiciară românească și europeană în scopul furnizării unui document juridic complet și a  unui serviciu  util clientului.  

Având în vedere arhitectura procesului civil: În fapt – În principiu – În fond, am îmbrățișat cu bucurie sinceră ideea de avocat online deoarece îmi permite să utilizez experiența dobândită, îmi oferă timp  să analizez actele normative și interpretările furnizate de jurisprudență iar în final pot să ofer servicii mai valoroase în domeniile mele de expertiză și să pun la dispoziția oricărei persoane interesate, în mod gratuit, un model editabil cu utilitate practică. 

Pentru a-mi îndeplini obiectivele enunțate mai sus aplic  principiul: Explicit-Implicit-Lămurit. Astfel, în etapa ”În fapt” explicarea împrejurărilor de fapt și scopul demersului juridic, apoi în etapa ”În principiu” includ situația faptică  în analiza principiilor de drept, a dispozițiilor legale și interpretărilor oferite de jurisprudență iar, în final, la etapa ”În fond” ofer un raționament limpede, clar și concis. După finalizarea demerului juridic pun la dispoziție în mod gratuit actul juridic utilizat.

1. Procedura în fața Curții de Justiție prevede redactarea actelor de un avocat online

În favoarea unui proces civil prin avocat online pledează Curtea de Justiție a Uniunii Europene și Curtea Europeană a Drepturilor Omului în fața cărora procesele se desfășoară fără prezența fizică a avocatului. În Canada și în Estonia au apărut deja tribunale online în care judecarea cauzelor este realizată exclusiv online.

În acest scop,recomandările CJUE sunt următoarele:

„În toate procedurile, după terminarea procedurii scrise, părţile pot să indice, în termen de trei săptămâni, dacă şi de ce doresc organizarea unei ședințe de audiere a pledoariilor. Pe baza propunerii judecătorului raportor şi după ascultarea avocatului general, Curtea decide dacă trebuie luate în cauză măsuri de cercetare judecătorească, completul căruia ar trebui să-i fie repartizată cauza şi dacă este necesară organizarea unei şedinţe de audiere a pledoariilor; data acesteia din urmă va fi stabilită de către preşedinte.”

Deci, Curtea de Justitie a Uniunii Europene își dorește să fie lămurită printr-o motivare scrisă, temeinică, coerentă și clară și mai puțin prin pledoarie verbală

Curtea Europeană a Drepturilor Omului este și mai tranșantă explicând clar în ghidul de acțiune următoarele:

„Dacă mă prezint personal la Curte, pot să explic cazul meu nemijlocit sau să obțin urgentarea examinării cererii mele?
În niciun caz. Procedura în fața Curții este scrisă și venirea dumneavoastră la Curte nu va putea influența in niciun fel derularea acesteia. Prin urmare, deplasarea dumneavoastră la Curte este inutilă

În România, ai acces la dosarul electronic în baza unei simple cereri formulate în acest sens. Judecarea cauzei în lipsă este posibilă în temeiul Art. 411 Cod Procedură Civilă care prevede că: „Cauza se judecă dacă reclamantul sau pârâtul au cerut judecata în lipsă.” Dacă nici partea și nici avocatul nu au fost prezenți în sală la termenul de judecată, în temeiul art. 153 al. 1 Cod Procedură Civilă, instanța va cita părțile pentru termenele următoare.

2. Firmele și mărcile se înregistrează prin sistem online

Activitățile de competența Registrului Comerțului sau protejarea drepturilor de proprietate intelectuală este posibilă prin sistemul de ”avocat online” deoarece instituțiile s-au adaptat deja erei digitale

De asemenea, obținerea actelor de stare civilă pentru cetățenii români care locuiesc în străinătate este posibilă online prin semnare contractului de asistență juridică.

3. Contract de asistență juridică cu mine poate fi încheiat online

„În ceea ce privește contractele de prestări de servicii juridice precum cele în discuție în litigiul principal, trebuie arătat că, în domeniul serviciilor oferite de avocați, există, în principiu, o inegalitate între „clienții consumatori” și avocați, în special din cauza diferențelor dintre părți în materie de informare. Într adevăr, avocații dispun de un nivel ridicat de competențe tehnice pe care consumatorii nu le au în mod necesar, astfel încât aceștia din urmă se pot confrunta cu dificultăți în aprecierea calității serviciilor care le sunt prestate
„Un avocat care, precum în cauza principală, în cadrul activității sale profesionale, prestează, cu titlu oneros, un serviciu juridic în favoarea unei persoane fizice care acționează în scopuri private este un „vânzător sau furnizor”, în sensul articolului 2 litera (c) din Directiva 93/13

Așadar, consumatorul trebuie să înțeleagă serviciul pentru care plătește și valoarea primită. Întelegerea serviciului și valoarea primită este materializată în scris în contractul de asistență juridică care poate fi descărcat accesând acest link. Modelul de contract de asistenșă juridică are aprobarea Baroului București și este special conceput pentru a putea fi semnat prin aplicație mobilă, deci nu este necesară printarea și scanarea.

4. De ce este avantajos pentru client acest sistem și cum îmi scrii

În primul rând, am ales acest sistem deoarece, așa cum am arătat la început, am obținut timpul necesar structurării practicii judicare relevante. În al doilea rând, beneficiezi de cel mai bun produs pe care eu îl pot oferi păstrându-ți independența, rutina și modul de viață.

Cel mai simplu, economic și rapid mod de a-mi scrie  este prin formularul de mai jos.

Spune-mi despre nevoile tale specifice!

Ca avocat online ofer servicii pentru a te ajuta să transformi problemele în soluții !