Avocat Gabriel Dragomir

Mă puteți găsi și pe:

Avocat online pentru clauze abuzive incluse în contractul de credit

Anexa la Legea 193/2000 privind clauze abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori cuprinde o listă a caluzelor care pot fi considerate ca fiind abuzive. Desigur, poate fi suficientă o verificare sumară între tipul de clauze enumerate în Anexa la Legea 193/2000 si contractul tău de credit pentru a verifica dacă în contractul tău de credit sunt inserate clauze abuzive.

Pentru a întelege dacă ești în posesia unui contract de credit care conține clauze abuzive, iată ce trebuie să mai știi:

Clauzele referitoare la comisioane sunt “de facto” clauze abuzive

 

În cazul contractului de credit bancar obiectul principal al contractului este limitat la obligația de restituire a creditului, de plată a dobânzii și a penalităților prevazute în contract pentru nerespectarea scadenței. Comisioanele nu fac parte din obiectul principal al contractului, deci clauzele referitoare la comisioane reprezintă clauze abuzive.

Perceperea comisioanelor creează un vădit dezechilibru între drepturile și obligațiile părților deoarece obligă la restituirea a mai mult  decât obiectul principal al contractului și nu reprezintă un echivalent al folosinței sumei împrumutate.

Clauzele care nu au făcut obiectul unei negocieri individuale

 

Directiva 93/13 obligă statele membre UE să se asigure că în interesul consumatorilor există mijloace adecvate și eficace prin care orice clauză care nu a făcut obiectul unei negocieri individuale să poată fi controlată pentru aprecierea caracterului său abuziv. Altfel spus, directiva sus menționată impune statelor membre să prevadă în legislația internă un mecanism eficient prin care consumatorul să se poată adresa justiției pentru constatarea caracterului abuziv al unei clauze care nu a fost negociată direct.

Potrivit dispozițiilor Art. 4 alin. 2 din Legea 193/2000: ” O clauză contractuală va fi considerată ca nefiind negociată direct cu consumatorul dacă aceasta a fost stabilită fără a da posibilitate consumatorului să influențeze natura ei, cum ar fi contractele standard preformulate sau condițiile generale de vânzare practicate de comercianți pe piața produsului sau serviciului respectiv.”

Astfel, dacă anterior semnării contractului de credit,  niciuna dintre clauzele contractului nu au putut fi negociate te afli în prezența unor clauze abuzive deoarece nu poți înțelege modificările unilaterale impuse de bancă.

Soluția atunci când există clauze abuzive inserate în contractul de credit

 

Dacă în contractul de credit sunt inserate clauze abuzive, atunci, în acord cu legilația europeana mai sus arătată, soluția este introducerea unei acțiuni în instanță prin care să soliciți anularea clauzelor abuzive. Jurisprudenta Inaltei Curti de Casatie si Justitie, este în sensul că o astfel de acțiune oferă posibilitatea consumatorilor de a obține anularea prevederilor contractuale care creează în mod real și contrar bunei credințe un dezechilibru semnificativ în defavoarea consumatorilor.

Dacă ai nevoie de asistență juridică online pentru stabilirea clauzelor abuzive și formularea unei acțiuni în instanță, îmi poți scrie utilizând formularul de contact sau pe pagina de facebook.

Av Gabriel Dragomir

Av. Gabriel Dragomir

 


Spune-mi despre nevoile tale specifice!
Ca avocat ofer servicii pentru a te ajuta să transformi problemele în soluții!
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *