Avocat Gabriel Dragomir

Mă puteți găsi și pe:

Data certă garanția executării obligațiilor contractuale în cazul contractului de închirere și a oricărui alt contract.

Timp necesar pentru informare 10 min. Pentru costuri și detalii relevante click aici!

Data certă reprezintă potrivit articolului  278 alin. 1 pct. 1 din Codul de Procedură Civilă data de la care înscrisurile sub semnătură privată devine opozabilă altor persoane, în afara celor care au întocmit actul. Data certă poate fi obținută prin una din modalitățile enumerate de textul legal,  dintre care reținem : din ziua în care au fost prezentate spre a se conferi dată certă de către notarul public, executorul judecătoresc sau alt funcţionar competent în această privinţă și ziua în care au fost înregistrate în registru sau al document public.

Avocatul poate conferi dată certă unui contract de închiriere sau oricărui alt înscris sub semnătură privată deoarece prin legea 51/1995 i-a fost recunoscută această competenţă şi nu pentru că registrele ţinute în cadrul exerciţiului profesiei sunt  publice sau pentru că poate fi asimilat în exercitarea profesiei aunui „ofiţer public” (a se vedea în acest sens considerente Înaltei Curte de Casaţie şi Justiţie din cadrul deciziei nr. 70/2020.)

1.Data certă a contractului de închiriere.Utilitate practică

 

Potrivit art. 638 alin. 1 pct. 4 teza a II-a din Codul de Procedură Civilă sunt titluri executorii și alte înscrisuri cărora legea le recunoaşte putere executorie. În conformitate cu dispozițiile Art. 641 din Codul de Procedură Civilă înscrisurile sub semnătură privată sunt titluri executorii, numai dacă sunt înregistrate în registrele publice, în cazurile şi condiţiile anume prevăzute de lege. Orice clauză sau convenţie contrară este nulă şi considerată astfel nescrisă.

Din interpretarea sistematică a celor două texte legale se observă că pentru a se putea trece direct la executarea silită a contractului de închiriere, se impune ca acesta să fie  înregistrat într-un într-un registru public, în speța în Registrul Electronic al Actelor  întocmite de avocați. 

Atestarea actelor de către avocat, despre care am scris în acest articol, reprezintă în plus față de acordarea de dată certă și atestarea identițății părților și a conținutului actului juridic.

2. Contractul de închiriere semnat de avocat este titlul executoriu chiar și neînscris în Registrul Electronic

 

Conform art. 92 alin. 2 din Statutul profesiei de avocat:

„Avocatul este obligat să ţină evidenţa actelor întocmite conform art. 3 alin. 1 lit. c şi d din Lege şi să le păstreze în ordinea întocmirii lor. În cel mult trei zile de la data întocmirii actelor prevăzute la alin. 1, sub sancţiunea inopozabilităţii faţă de terţi, avocatul este obligat să înregistreze operaţiunea în Registrul electronic al actelor întocmite de avocat, în conformitate cu procedura prevăzută de Regulamentul de organizare şi funcţionare a registrului, aprobat de Consiliul UNBR.”

Așadar, potrivit textului precitat, dacă un contract de închiriere este semnat de avocat dar nu este înscris în registrul electronic al actelor atestate de acesta, contractul își păstrează caracterul de titlul executoriu deoarece  sancţiunea pentru neînregistrarea înscrisului în registrul electronic al actelor întocmite de avocat, este inopozabilităţii actului faţă de terţi, şi nu pierderea caracterului de titlu executoriu, părţile fiind ţinute de raportul contractual asumat.

Deși nu face obiectul prezentului articol, trebuie reținut că potrivit art. 2165 din  Codul Civil coroborat cu art. 2157 din același cod, în cazul contractului de împrumut acesta devine titlu executoriu la expirarea termenului.

3. Cum îmi scrii pentru a acorda data certă unui contract

 

Dacă trebuie să închiriezi un imobil și dorești să te asiguri de respectarea obligațiilor contractuale prin acordarea de dată certă, te pot ajuta prin oferirea unui model de contract cât și prin acordarea de dată certă. Pentru a beneficia de aceste servicii este suficient să completezi formularul de mai jos, îți voi răspunde în acceași zi.

Dacă acest articol ți-a fost util, poți să îl distribui pentru a se bucura și alții de el!