Avocat Gabriel Dragomir

Mă puteți găsi și pe:

Atestare acte de către avocat în scopul prezentării acestora autorității străine.Posibil și online!

Timp necesar pentru informare 10 min. Pentru costuri și detalii relevante click aici!

Atestare acte de către avocat sub aspectul conținutului actului, a datei semnării și  identității părților reprezintă o activitate în acord cu dispozițiile Art. 3 lit. c din Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat și Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea U.N.B.R. nr. 64/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 898, din 19 decembrie 2011.

1. Ce înseamnă atestare acte de către avocat

Procedura atestării actelor de către avocat este necesară pentru atestarea validității și originalității actului de stare civilă sau a altui act pe care autoritatea străină se află în imposibilitate directă de a-l verifica. După aplicarea atestării de către avocat actul prezintă o garanție suplimentară pentru autoritatea solicitantă.

Atestarea actelor de către avocat se face de avocat printr-o  o rezoluție, o ștampilă și un număr care se înscrie într-un registru public,  Registrul Național al actelor atestate de avocat. Actul atestat de avocat poate fi prezentat de avocat și notarului public pentru autentificarea respectivului înscris.

2.  Atestarea actelor de către avocat pentru a fi prezentate autorității străine

 

Atestarea actelor de către avocat sub aspectul conținutului său, al identității părților și al datei actului se face doar pentru a putea fi prezentat actul notarului public pentru autentificare sau autorității straine pentru utilizare, aspect care reiese cu evidență din prevederile art. 3 alin. 1 lit. c din Legea nr. 51/1995.  În schimb, data certă marchează momentul de la care existența înscrisului nu mai poate fi contestată de către terți, iar data certă a inscrisului este față de terți cea considerată adevărată.

Potrivit art. 3 alin. 1 lit. c din Legea nr. 51/1995  avocații pot atesta data înscrisurilor, dar între atestarea conținutului unui înscris și conferirea de dată certă a respectivului  înscris nu există identitate.

Interpretarea dispozițiilor art. 3 alin. 1 lit. c din Legea nr. 51/1995, în sensul dacă sintagma ”activitatea avocatului se realizează prin atestarea datei actelor prezentate spre autentificare”, este echivalentă cu conferirea de dată certă unui înscris sub semnătură privată, la care se referă dispozițiile art. 29 alin. 1 din aceeași lege, potrivit cărora contractul de asistență juridică încheiat în formă scrisă dobândește dată certă prin înregistrarea în registrul oficial de evidență. Așadar îsscrisul sub smenătură privată dobândește dată certă prin înscrierea în Registrul Național al actelor atestate de avocat.

3.Ce reții și cum îmi scrii

 

Atestarea actelor de către avocat este o activitate necesară atunci când o autoritate străină îți solicită să prezinți actul actul atestat de un avocat. O astfel de situați se întâmplă, de exemplu, în cazul în care ești asociat la mai multe companii cu sediul în străinătate.

Cel mai rapid, simplu și economic mod de a-mi scrie este prin utilizarea formularului de mai jos. Evident, dacă îți este mai ușor, poți să îmi scrii și prin aplicații mobile sau rețele de socializare.

Av. Gabriel Dragomir