Serviciu Atestare acte de către avocat presupune:

  • atestarea identițății părților care semnează un act juridic
  • atestarea conținutului unui act juridic care urmează să fie utilizat în fața autorităților străine 
  • acordarea de dată certă oricărui înscris sub semnătură privată, inclusiv contract de închiriere sau împrumut
  • Dacă semnatarii actului nu se pot deplasa la sediul biroului este obligatorie o Conferință video pentru identificarea acestora
  • Dacă documentul al cărui conținut urmează să îl atest nu este redactat de mine, trebuie să îmi fie prezentat documentul original. NU pot atesta copii sau acte scanate
  • Acordarea de dată certă se face exclusiv pentru actele încheiate prin intermediul meu
  • Actul  de Identitate
  • Documentul care trebuie atestat

Se stabilește în funcție de natura actului care urmează a fi atestat și nevoile concrete ale clientului dar nu mai puțin de 50 euro.

1.Conferință video în cadrul căreia se identifică persoanele semnatare ale actului sau întâlnire la birou  

2. Redactarea sau studierea actului care urmează să fie atestat pentru a se stabili dacă atestarea este posibilă

3.Se înregistrează actul în Registrul Electronic al actelor întocmite de avocați