Avocat Gabriel Dragomir

Mă puteți găsi și pe:

Situaţii în care suspendarea executării silite poate fi admisă

Suspendarea executării silite reprezintă un incident procedural, având caracter excepţional, prin care se temporizează procedura execuţională pentru o anumită perioadă de timp, fie sub forma împiedicării demarării ei, fie sub forma opririi acesteia. (RIL 2/2001, pct.54).

Într-un articol anterior am explicat de ce regula în materia executării silite o constituie continuitatea şi celeritatea actelor de executare, în scopul realizării cu promptitudine a dreptului recunoscut prin titlul executoriu.  Măsura suspendării având un caracter excepţional, devine incidentă doar în acele situaţii în care temporizarea procedurii execuţionale este necesară pentru prevenirea unor consecinţe negative iremediabile sau dificil de remediat.

Așadar, ca instituție juridică, suspendarea executării silite vine să asigure un just echilibru între interesul creditorului de a-şi valorifica dreptul recunoscut prin titlul executoriu într-un termen optim şi previzibil şi dreptul debitorului de a fi supus unei proceduri de executare cu respectarea dispoziţiilor legale.

   1. Reglementarea legală a suspendării executării silite

 

Potrivit art. 719 alin 1 din Noul Cod de Procedura Civila „Pana la soluţionarea contestaţiei la executare sau a altei cereri privind executarea silita , la solicitarea părţii interesate şi numai pentru motive temeinice, instanţa poate suspenda executarea. Suspendarea se poate solicita odată cu contestaţia la executare sau prin cerere separat .

Din analiza acestui text de lege rezultă că pentru admisibilitatea unei asemenea cereri sunt necesare două condiţii procedurale:

  • existenţa unei contestaţii la executare în curs de soluţionare pe rolul instanţei şi
  • consemnarea unei cauţiuni.

În consecință, dacă instanţa constată că în cadrul dosarul având ca obiect contestație la executare s-a formulat cerere de suspendare  și a fost achitată cauțiunea, analizează argumentele cererii de suspendare a executării silite și dacă apreciază că acestea sunt întemeiate poate dispune suspendarea executarii silite.

2. În ce situații se poate dispune suspendarea executării silite (care sunt argumentele care pot conduce la admiterea cererii de suspendare a executării silite)

 

În general pentru a dispune suspendarea executării silite, instanța care apreciază că sunt îndeplinite condiţiile art. 719 C.pr.civ.,  verifică riscul rezultat din finalizarea executarii silite  înaintea examinării fondului contestaţiei la executare.

De exemplu, dacă s-a început executarea silită pentru asupra unui teren pe care se află o clădire neintabulată în Cartea Funciară iar contestația la executare vizează actul de scoatere de licitație publică a terenului, atunci există riscul ca procedura vânzării la licitaţie a terenului și implicit a clădirii să fie finalizată înaintea finalizării contestației la executare.

În acest caz, cererea de suspendare a executării silite este admisibilă deoarece, în primul rând, pentru că admiterea contestației la executare ar afecta în mod decisiv drepturile terților adjudecatari, iar în al doilea rând pentru că ar îngreuna faptic, în mod semnificativ, întoarcerea executării silite.

În plus, într-o astfel de situație, prin suspendarea executării silite nu există riscul să îi fie aduse prejudicii creditorului,  întrucât potrivit art. 822 C.pr.civ. executorul efectuează şi notarea urmăririi în cartea funciară, iar potrivit art. 827 C.pr.civ., drepturile reale înscrise ulterior notării nu sunt în principiu opozabile creditorului şi adjudecatarului.

3. Momentul până la care operează suspendarea executării silite

 

Problema întinderii temporale a efectelor suspendării executării silite a fost analizată și soluționată de ICCJ prin decizia pronunțată în RIL 2/2001.

Însăşi formularea normei juridice stabileşte, ca limită temporală, momentul soluţionării contestaţiei (sau a altei cereri privitoare la executarea silită). Drept urmare, din întreaga economie a dispoziţiilor art. 719 din Codul de procedură civilă rezultă că măsura suspendării executării silite subzistă până la soluţionarea de prima instanţă a contestaţiei la executare.

Soluţia de menținere a măsurii suspendării executării silite până la soluționarea în primă înstanță a contestației la executare se impune deoarece după respingerea contestaţiei la executare, deci după administrarea probatoriului adecvat şi cercetarea fondului cauzei, nimic nu ar mai justifica menţinerea efectului suspensiv de executare al încheierii pronunţate în temeiul art. 719 alin. (1) din Codul de procedură civilă.

4. Ce reții și cum îmi scrii

 

Suspendarea executării silite în cadrul contestaţiei la executare rămâne o măsură procesuală excepţională, supusă unor condiţii restrictive. Este bine de reținut acest lucru deoarece suspendarea executării silite este condiționată de plata unei cauțiuni.

Cel mai rapid, simplu și economic mod de a-mi scrie este prin utilizarea formularului de mai jos. Evident, dacă îți este mai ușor, poți să îmi scrii și prin aplicații mobile sau rețele de socializare.

 

 

Av. Gabriel Dragomir

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *