Avocat Gabriel Dragomir

Mă puteți găsi și pe:

5 motive de anulare executare silita pe care le poti invoca cu succes

Cand esti hotarat sa formulezi o contestatie la executarea silita principalul aspect care te preocupa este daca motivele invocate reprezinta motive de anulare executare silita. In acest articol iti prezint 5 motive, des intalnite in dosarele procesate, care conduc la anularea executarii silite.

Aceste motive sunt:

  • Lipsa comunicarii sau acceptarii cesiunii
  • Incertitudinea creantei
  • Lipsa Titulului Executoriu atunci cand creditul a fost cesionat unei societati de recuperari creante
  • Prescriptia executarii silite atunci cand cererea de incepere a executarii silite a fost depusa la mai mult de 3 ani de la data declararii scadentei anticipate a creditului
  • Perimarea executarii silite atunci cand desi executarea silita a inceput in mod legal, creditorul a lasat sa treaca mai mult de 6 luni fara a face niciun demers

Important de stiut este faptul ca poti obtine anularea integrale a executarii silite sau poti obtine anularea anumitor acte de executare silita. Daca ai formulat o contestatie le executare bine intemeiata poti ajunge la anularea executarii silite sau a actelor de executare chiar si fara prezenta in sala de judecata..

Să analizăm pe rand elementele prezentate mai sus:

1. Lipsa comunicarii sau acceptarii cesiunii de creanta ca motiv de anulare executare silita

 

Potrivit dispozitiilor Art. 1578 Cod Civil pentru validitatea cesiunii de creanta trebuie indeplinite anumite formalitati: comunicarea facuta catre debitor pe suport de hartie sau electronic sau acceptarea din partea debitorului cedat sa fie facuta printr-un inscris cu data certa. Astfel, cesiunea creantei incepe sa isi produca efectele sau este opozabila debitorului de la data comunicarii sau acceptarii cesiunii de catre debitor.

Deci, cesiunea de creanta poate interveni si fara a cere consimtamantul debitorului daca a fost comunicata acestuia pe suport de hartie sau electronic. Debitorul poate opune cesionarului toate drepturile si exceptiile pe care le putea opune cedentului: nulitatile, rezilirea, prescriptia, autoritatea de lucrur judecat.

Potrivit art. 1578 din Noul Cod Civil (Art. 1393 din Codul Civil de la 1866):”Debitorul este tinut sa plateasc a cesionarului din momentul in care:
1. Accepta cesiune printr-un inscris cu data certa;
2. Primeste o comunicare scrisa a cesiunii, pe suport de hartie sau in format electronic, in care se arata identitatea cesionarului, se identifica in mod rezonabil creanta cedata si se solicita debitorului sa plateasca cesionarului.

Inscrierea in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare si obtinerea avizului de cesiune a creantei reprezinta proba cesiunii de creanta fata de terti. Prin inscrierea in AEGRM, se realizeaza opozabilitatea fata de terti DAR nu si fata de debitor, in privinta caruia doar comunicarea sau acceptarea cesiunii de creanta genereaza efecte de opozabilitate.

Prin cesiunea de creanta, banca nu transfera societatii de recuperari creante titlul executoriu ci doar creanta stabilita in cuprinsul acestuia. Cesiunea de creanta, chiar daca a fost inscrisa in AEGRM, este opozabila debitorului doar daca i-a fost comunicata sau a fost acceptata.

In concluzie daca cesiunea de creanta nu a fost comunicata debitorului, acesta nu este opozabila debitorului și reprezinta un motiv de anulare executare silita deoarece executarea silita nu se justifica. Inregistrarea cesiunii de creanta in Arhiva de Garantii Reale nu suplineste comunicarea cesiunii de creanta deoarece inscrierea in arhiva este doar o conditie de opozabilitate fata de terti și nu reprezinta un act de comunicare.

2. Incertitudinea creantei reprezinta un motiv serios de anulare a executarii silite

Executarea silita poate fi anulata si pentru motivul lipsei caracterului cert al creantei. Acest lucru poate rezulta din calcularea gresita a debitului urmarit sau daca valoarea creantei daca nu este mentionata in incheierea de incuviintare a executarii si in restul actelor de executare. Există multe situații in care in care incheierea de incuviintare a executarii silite este tratata superficial si nu este mentionata suma. Potrivit art. 666 al. 3 Cod Procedură Civila incheierea prin care s-a incuviintat executarea silita trebuie să cuprinda suma si toate accesoriile. Daca incheierea prin care s-a incuviintat executarea silita nu cuprinde suma pentru care a fost încuviintata executarea silita, atunci executarea silita este anulabila deoarece produce debitorului un prejudiciu din simplul fapt ca nu cunoaste suma pentru care este executat silit si astfel ii este imposibil sa opreasca executarea silita. In consecinta, ”in mod obligatoriu”, contestatia la executare trebuie sa aiba un capat de cerere referitor la gresita calculare a debitului.

Incertitudinea creante poate rezulta si din faptul ca executarea silita a inceput fara a lua in calcul si ratele prescrise. Potrivit Art. 705 Cod Procedura Civila dreptul de obtine executarea silita se prescrie in termen de 3 ani care incepe sa curga de la data cand se naste dreptul de a obtine executarea silita. Data nasterii dreptului de a obtine o executare silita reprezinta momentul obiectiv marcat de data stabilita ca termen pentru executarea de catre debitor a obigatiei ce ii revine, deoarece de la aceasta data creditorul poate pretinde debitorului executarea obligatiei. In cazul contractelor cu executarea succesiva, cum este contractul de credit, scadenta obligatiei intervine succesiv, la data stabilita in contract pentru executarea fiecareia dintre prestatiile consecutive. Contractul de credit poate fi executat dintr-o data doar daca a fost declarat scadent anticipat in coformitate cu dispozitiile art. 30 al. 9 si 10 din OG 50/2010. Creditorul poate declara scadent anticipat creditul dupa minim 90 de zile consecuvite de restanta.

Asadar termenul declararii scadentei anticipate a creditului este foarte important deoarece marcheaza momentul din care contractul de credit poate fi executat dintr-o data, adica poate fi executata suma ramasa si accesoriile. Declararea scadentei anticipate este o facultate a creditorului si nu o obligatie. Astfel, daca un contract de credit a fost declarat scadent dupa un an iar cererea de incepere  a executarii silite a fost depusă a fost depusă dupa 4 ani, sunt prescrise ratele anterioare declararii scadentei anticipate iar suma pentru care a inceput executarea silita nu este certa daca contine si valoarea acestor rate.

In cocret, daca contractul nu a fost declarat scadent anticipat, termenul de prescriptie de a cere executarea silita curge in mod individual de la data scandetei fiecarei obligatii in parte, a fiecarei rate. Deci, pentru fiecare rata de plata din graficul de rambursare curge un termen de prescriptie de 3 ani. Daca cererea de executare silita cuprinde intreaga suma restanta, fara a tine cont de ratele deja prescrise, atunci executarea silita a inceput pentru o suma mai mare decat trebuia, creanta nu este certa iar executarea silita poate fi anulata.

3. Lipsa Titlului Executoriu

Contractul de credit incheiat intre debitor si unitatea bancara reprezinta titlu executoriu in temeiul art. 120 din OUG 99/2006 privind institiile de credit si adecvarea capitalului adoptata prin legea 227/2007: ”Contractele de credit, inclusiv contractele de garantie reala sau personala, incheiate cu o institutie de credit, constituie titluri executorii”.
In conformitate cu dispozitiile art.632 din Codul de Procedura Civila:” Executarea silita se poate efectua numai in temeiul unui titlu executoriu”. De asemenea, potrivit alineatului 2 al aceluiasi articol: “Constituie titluri executorii, hotararile definitive, precum si orice alte hotarari sau inscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse in executare.”
Concluzie partiala A: contractul de credit reprezinta titlu executoriu DOAR in raporturile dintre debitor si unitatea bancara.
Intrucat marea majoritate a creditelor neperformante sunt cesionate de catre banci societatilor de recuperari creante deoarece creditele neperformante sunt deduse din impozitul pe profit (prin cesiunea (vanzarea) creditelor neperformante, banca reuseste sa-si diminueze impozitul pe profit) poti invoca cu succes acest motiv de anulare executare silita deoarece executarea silita pornita nu are la baza titlul executoriu.

Concluzie partiala B: In lipsa comuncarii sau acceptarii cesiunii, cesiunea de creanta nu produce niciun efect. Contractul de cesiune de creanta isi produce efectele doar intre partile contractante adica intre unitatea bancara si societatea de recuperari creante, nu si fata de de debitor. Acesta este un tert fata de cesiune si este indreptatit sa se comporte ca si cum cesiunea nu exista.
Pentru a obtine titlu executoriu si a incepe executarea silita in conditii de legalitate, societatea de recuperari creante trebuie sa urmeze procedura contencioasa adica sa dea in judecata debitorul si sa obtina o hotarare judecatoreasca definitiva care sa constate creanta.
Concluzie Finala: Lipsa titlului executoriu ca motiv de anulare executare silita poate fi invocata in urmatoarele situatii:
i) somatia de incepere a executarii silite nu este insotita de dovada comunicarii sau acceptarii cesiunii de creanta,
ii) daca contractul de cesiune a creantei lipseste sau daca
iii) executarea silita este inceputa doar in temeiul contractului de cesiune de creanta.
Aceste argumente au fost invocate cu succes in fata Judecatoriei Sector 1 Bucuresti.

4. Prescriptia Executarii Silite

 

Trei ani! Atat trebuie sa treaca intre data declararii scadentei anticipate a creditului si data depunerii cererii de incepere a executarii silite sau de la data ultimului act de executare silita pentru ca executarea silita sa se prescrie!
Potrivit art. 705 al. 2 Cod Procedura Civila:”Dreptul de a obtine executarea silita se prescrie in termen de 3 ani daca legea nu prevede altfel. Termenul de prescriptie incepe de curga de la data cand se naste dreptul de a cere executarea silita”.
Potrivit dispozitiilor art. 707 al. 1 din Noul Cod de Procedura Civila: ”Prescriptia nu opereaza de plin drept, ci numai la cererea persoanei interesate. Alineatul 2 completeaza: ”Prescriptia stinge dreptul de a obtine executarea silita si orice titlu executoriu isi pierde puterea executorie.”
Executorul judecatoresc poate incepe executarea silita chiar daca creanta este prescrisa, debitorului revenindu-i obligatia de a invoca prescriptia executarii silite.
Concluzie partiala A Debitorul trebuie sa invoce el insusi prescriptia dreptului de a cere executarea silita pe calea contestatiei la executare deoarece aceasta nu opereaza de plin drept.

In situatia in care este evident ca au trecut mai mult de 3 ani intre momentul declararii scadentei anticipate a creditului si momentul inceperii executarii silite, banca sau societatea de recuperari creante se apara invocand diverese momente care ar suspenda cursul prescriptiei.
Art. 708 alineatul 3 Cod Procedura Civila spune clar:”Cursul prescriptiei se suspenda cat timp debitorul nu are bunuri urmaribile sau care nu au putut fi valorificate ori isi sustrage veniturile si bunurile de la urmarire”. De asemenea, alineatul 5 completeaza: ”Cursul prescriptiei se intrerupe pe data depunerii cererii de reluare a executarii”, si -mai departe – potrivit art. 705 al. 2 Cod Procedura Civila:”Termenul de prescriptie incepe de curga de la data cand se naste dreptul de a cere executarea silita.
Concluzie partiala B Pentru a se prevala de prescriptia extinctiva, creditorul trebuie sa ramana in pasivitate 3 ani. Daca timp de 3 ani creditorul nu a mai intreprins niciun demers executional dreptul acestuia de a solicita executarea silita se prescrie.
Concluzie finala: dreptul de a cere executarea silita poate fi invocat pe calea contestatiei la executare doar daca este vorba de un titlu executoriu care nu si-a pierdut puterea executorie. Atrag atentia asupra faptului ca: Daca executarea este inceputa in temeiul unei cesiuni de creanta care nu poate reprezenta titlu executoriu, nu se poate invoca prescriptia, ci lipsa titlului executoriu.
Aceste argumentele au fost invocate cu succes in fata Judecatoriei Sector 1 si Judecatoriei Sector 2 Bucuresti.

5. Perimarea Executarii Silite

Perimarea executarii silite atrage desfiintarea tuturor actelor de executare, actioneaza retroactiv,ea stingand toate efectele actelor de executare efectuate pana in momentul pronuntarii ei.
Potrivit dispozitiilor art. 697 Cod Procedura Civila:” In cazul in care creditorul, din culpa sa, a lasat sa treaca mai mult de 6 luni fara sa indeplineasca un act sau demers necesar executarii silite, ce i-a fost solicitat, in scris, executarea se perima de drept. Mai departe, art. 698 Cod Procedura Civila spune ca: ”Perimarea se constata de catre instanta de executare, la cererea executorului judecatoresc sau a partii interesate (…)”.
Lasand la o parte contradictia dintre cele doua texte legale referitoare la perimarea de drept si constatarea de catre instanta ( este clar faptul ca daca executarea silita se perima de drept nu ar trebui constata de catre instanta) perimarea poate fi invocata cu succes in fata instantei de executare.
In multe situatii din practica, creditorul formuleaza cererea de executare silita, executorul judecatoresc emite somatia de executare pe care o comunica debitorului, dupa care nu se mai intampla nimic.
Creditorul nu mai formuleaza cerere de continuare a executarii silite, ceea ce inseamna ca nu si-a manifestat dorinta in sensul continuarii executarii silite, deci ca a lasat sa treaca mai mult de 6 luni de la indeplinirea ultimului act de executare silita, iar perimarea executarii silite poate interveni.
Exista si situatii in care creditorii nu au formulat cerere de continuare a executarii silite incepute de catre executorii bancari sau le-au formulat dupa expirarea termenului de 6 luni. Si in aceasta situatie perimarea executarii silite opereaza cu efecte depline.
Aceste argumente au fost invocate cu succes in fata Judecatoriei Turda si Tribunalului Hunedoara.

6. De ce ti-a fost util acest articol? Pentru că ai aflat:

1. Inainte de a ajunge la avocat trebuie sa mergi la executorul judecatoresc si sa ceri dosarul de executare, care este obligat sa vi-l puna la dispozitie.

2. Nu este necesar sa copiati integral dosarul, ci doar:
a) Declararea scadentei anticipate a creditului (am intalnit o singura situatie in care nu existat, iar in lipsa unui astfel inscris, executarea silita nu poate fi inceputa in conditii legale
b) Cererea de incepere a executarii silite
c) Datele actelor de executare (incheierile executorului judecatoresc)

3. Daca singurul prieten pe care puteti sa-l intrebati de un avocat este Google, atunci folositi “Anulare executare silita”,  pentru a gasi un motivele care pot fi invocate in cadrul contestatiei la executare.
4. Avocatul trebuie sa vada actele de executare silita. Somatia pe care o primti este posibil sa nu ii fie suficienta.
5. Este  obligatorie prezenta in fata instantei a avocatului sau debitorului? Pe site-ul meu www.gabrieldragomir.ro veți găsi recomandari pentru colaborare online ceea ce inseamna ca va ajut cu verificarea condițiilor care pot conduce la admiterea contestatiei la executare și anularea executarii silite.
6. Este consultarea unui avocat recomandabila? O recomand calduros si cu onestitate: actele care urmeaza sa fie depuse la instanta TREBUIE sa fie redactate si verificate de catre un avocat litigant sau specializat in executare silita.

Dacă ești din Bucuresti, prima intalnire necesara pentru  a verifica actele de executare poate fi gratuita.
Daca:
a) Suntem in termen pentru formularea contestatiei la executare,
b) Din acte rezulta unul din motivele de anulare executare silita aratate de mai sus
c)Colaboram in online sau va reprezint in fata instantei

Toate argumentele in baza carora poate fi pronuntata o solutie favorabila rezulta din dosarul de executare care se depune in mod obligatoriu la instanta de catre executorul judecatoresc dar este bine să cunoastem dosarul de executare pentru a evita surprizele neplacute.

Daca sunteti hotarat sa formulati o contestatie la executare, puteti:

  • Sa imi scrieti prin retele de socializare sau aplicatii mobile
  • Apasati

Bineinteles, daca v-a placut acest articol puteti sa il distribuiti si altor persoane sau puteti sa ma contactati prin intermediul site-ului www.gabrieldragomir.ro

Av. Dragomir Gabriel

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.