Avocat Gabriel Dragomir

Mă puteți găsi și pe:

Contestație Amendă Radar. Când este posibilă anularea și când poate fi înlăturată doar sancțiunea complementară a suspendării dreptului de a conduce

O contestație amendă radar poate privi:

  • anularea procesului verbal de constatare și sancționare a contravenției atunci când procesul verbal întocmit nu îndeplinește condițiile legale sau
  • înlăturarea măsurii complementare a suspendării dreptului de a conduce atunci când datorită împrejurărilor în care a fost depășită viteza această masură complementară nu se impune.

Potrivit Art. 31 al. 1 din OG 2/2001 privind Regimul Juridic al Contravențiilor, orice amendă poate fi contestată în instanță în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acesteia. Asta înseamnă că dacă ai fost sancționat pentru depășirea vitezei legale, în termen de  15 zile de la primirea procesului verbal care constată depășirea vitezei legale, poți formula contestație amendă radar.

Curtea Constituțională a României a subliniat în numeroase hotărâri pe care le-a pronunțat că persoana care formulează o plângere împotriva amenzii nu trebuie să îsi demonstreze propria nevinovăție. Prin urmare, instanța în virtutea rolului activ de aflare a adevărului, impus de Art. 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului,  are obligația de a administra toate probele din care să rezulte în mod cert depășirea vitezei legale.

În cazul depășirii vitezei legale, fiind o contravenție constatată cu ajutorul mijloacelor electronice de măsurare, înregistrările fac parte integrantă din procesul verbal pentru a se putea face dovada că înregistrarea este făcută în mod legal iar situația de fapt corespunde celei reținute de agentul constatator în procesul verbal.

A. Contestație amendă radar care vizează anularea procesului verbal

 

A.1. Nerespectarea condițiilor de utilizare a cinemometrului

Utilizarea cinemometrelor folosite de Politia Romana la stabilirea vitezei de circulatie a autovehiculelor pe drumurile publice sunt stabilite prin Norma de metrologie legala NML-021-05 din 23.11.2005 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 102 bis din 7.12.2005.

În conformitate cu prevederile art. 4 din norma mai sus menționată,  înregistrarea trebuie să conțină mențiunea că a fost efectuată autotestarea cinemometrului, trebuie să fie efectuată numai de către operatori calificati și numai de către aparate verificate metrologic care au fost marcate, sigilate și însoțite de buletinul  de verificare metrologică.

În plus, potrivit prevederilor 3.5.1. din norma de metrologie, înregistrarea efectuată trebuie să conțină data, ora, valoarea vitezei și  imaginea autovehiculului, din care să poată fi pus în evidență numărul de înmatriculare al acestuia.

A.2 Planșele foto depuse de Poliția Română nu respectă cerințele legale

Dacă o contestație amendă radar are șanse mici să fie admisibilă pentru nerespectarea condițiilor de utilizare a cinemometrului, există șanse să fie admisibilă pentru nerespectarea condițiilor legale ale planșelor foto depuse la dosar.

Una din situațiile des întâlnite în practică este aceea a imposibilității de distingere a numărului de înmatriculare al autovehiculului. Se poate întâmpla în cazul înregistrărilor efectuate în mișcare, pe timp de ceață, pe ploaie, pe ninsoare sau furtună ca numărul de înmatriculare să nu fie vizibil.

B. Înlăturarea măsurii complementare a suspendării dreptului de a conduce

Potrivit Art. 34 din OG Nr. 2/2001 instanța de judecată are competența de a analiza legalitatea procesului verbal de contravenție contestat din toate punctele de vedere, inclusiv din perspectiva proporționalității sancțiunii complementare a suspendării dreptului de a conduce.

În conformitate cu Art. 5 alin. 5 din OG Nr. 2/2001 sancțiunea aplicată trebuie să fie proporțională cu gradul de pericol social al faptei săvârșite. În continuare, Art. 21 din același act normativ dispune că pedeapsa aplicată trebuie să fie proporțională cu gradul de pericol social al faptei săvârșite, ținându-se seama de împrejurările în care a fost săvârșită fapta, de modul și mijloacele de săvârșire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum și de circumstanțele personale ale contravenientului  dar și de celelalte date înscrise în procesul-verbal.

În consecință, respectarea principiului proporționalității impune evaluarea faptei contravenționale prin raportare la gravitatea acesteia. Deci dacă ai depășit viteza legală deoarece te aflai într-o stare de necesitate (ex. trebuia să ajungi urgent la un copil sau părinte bolnav) poți solicita instanței de judecată înlăturarea măsurii complementare a suspendării dreptului de a conduce.

În acest sens s-a pronunțat și Curtea Europeană a Drepturilor Omului care a subliniat ăn hotărârile pronunțate că sancțiunea complementară a suspendării dreptului de a conduce are caracter penal, nu se impune aplicarea ei automată ci individualizarea acesteia.

C. Soluția pentru contestare amendă radar

 

Prezumția de veridictate a procesului verbal nu se poate situa deasupra prezumției de nevinovăție. Dacă există dubii cu privire la viteză solicită anularea procesului verbal, dacă nu, solicită înlăturarea măsurii complementare a suspendării dreptului de a conduce.

Dacă formulezi o astfel de contestație doar pentru a câștiga timp, verică ce puțin îndeplinirea condițiilor metrologice și vizibilitate numărului de înmatriculare.

Dacă dorești să accesezi o procedura online de contestarea amendă o poți face accesând acest link. Sigur, poți să imi scrii și pe whatapp sau facebook, in limita timpului disponibil voi încerca să fiu prompt.

Av. Gabriel Dragomir


Spune-mi despre nevoile tale specifice!
Ca avocat ofer servicii pentru a te ajuta să transformi problemele în soluții!
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *