Serviciu Plângere Contravențională presupune formularea plângerii contravenționale împotriva procesului verbal:

 • încheiat cu încălcarea dispozițiilor legale
 • anularea procesului verbal pentru netemeinicie
 • anularea sancțiunilor complementare aplicate prin procesul verbal

Să nu fi trecut mai mult de 15 zile de la încheierea procesului verbal.

 • Procesul Verbal contestatat
 • Numele și adresa martorului (dacă există)

1.Procesul Verbal Contestat

2.Numele și adresa martorului dacă există

Onorariu global este 750 lei și cuprinde:

 • Taxa de Timbru 
 • Expediere Plangere Contravențională și cerere de eliberare certificat de grafă
 • Onorariu Redactare Plangere Contravențională
 • Onorariu pentru urmărire online dosar instanță și depunerea actelor necesare
 1. Trimiterea pe mail sau rețelele de socializare a procesului verbal
 2. Formularea plângerii contravenționale
 3. Depunerea plângerii contravenționale la instanța competentă