Avocat Gabriel Dragomir

Mă puteți găsi și pe:

Contestaţia la executare formulată împotriva unui titlul executoriu european

Contestaţia la executare împotriva unui titlu executoriu european poate fi formulată pentru aceleaşi motive şi în aceleaşi condiţii în care poate fi formulată și împotriva unui titlul executoriu emis în România.

Într-un articol anterior am prezent 5 motive care conduc în mod sigur la anularea executarii silite. În acet articol mi-am propus să prezint un motiv suplimentar valabil atunci când contestația la executare vizează un titlu executoriu european și anume: lipsa încheierii de încuviințare a executării silite prevăzută de Art. 666 din Codul de Procedură Civilă .

1. Dispozițiile Regulamentului UE 1215/2012 privind încuviințarea executării silite

 

Prevederile Art. 58 din Regulamentul European 1215/2012 arată că actele autentice sunt executorii în statul membru de origine sunt executorii și în celelalte state membre fără a fi necesară o încuviințare a executării. În continuare dispozițiile Art. 59 prevăd că tranzacțiile judicirare sunt executorii care sunt executorii în statul membru de origine sunt executate în celelalte state membre ca și actele autentice.

Dispozițiile Art. 39 menționează și ele că că o hotărâre pronunțată într-un stat membru care este executorie în statul membru respectiv este executorie și în celelate state membre fără a fi necesară o încheiere de încuviințare a executării.

De asemenea, prevederile Art. 41 dispun că procedura de executare a hotărârilor pronunțate într-un alt stat membru este reglementată de legislația statului membru solicitat. O hotărâre pronunțată într-un stat membru care este executorie în statul membru solicitat este executorie în aceleași condiții ca o hotărâre pronunțată în statul membru solicitat.

Pornind de la aceste dispoziții legale direct aplicabile pe teritoriul României, executorii judecătorești încep executarea silită fără încuviințarea executării silite dispusă de instanța română realizând o interpretare restrictivă a legii prin excluderea situațiilor practice și a dispozițiilor legale referitoare la executarea silită pe teriroriul României. Acestă interpretare este greșită deoarece nu tine cont de ”ratio legis”, rațiunea legii. Practic, în afară de faptul că o astfel de interpretare conduce la concluzia absurdă că procedura de executare silită este diferită în funcție de faptul dacă titlul executoriu a fost emis în România sau în străinătate, o astfel de interpretare contravine principiilor de interpretare a legilor deoarece pornindu-se de la dreptul comun în materia recunoașterii și excutării hotărârilor străine în Uniunea Europeană, Regulamentul UE 1215/2012, se ajunge să se contrazică chiar principiile executării silite în temeiul cărora a fost emis.

2. Contestația la executare silită privind lipsa încheierii de încuviințare

 

Deși în cuprinsul prevederilor Art. 39 și Art. 58 din Regulamentul European 1251/2012 se folosește noțiunea de ”hotărâre de încuviințare a executării” sintagma nu este echivalentă noțiunii de încheiere pe care instanța de executare o pronunță în temeiul Art. 666 Cod Procedură Civilă, ci se referă la alte proceduri speciale a căror parcurgere nu este necesară pentru a se proceda la recunoașterea executorialității titlului.

Această concluzie se desprinde și din dispozițiile Art. 41 din Regulamentulu UE 1215/2012 care arată expres că o hotărâre pronunțată într-un stat membru, este executorie în statul membru solicitat este executată în aceleași condiții ca o hotărâre pronunțată în statul membru solicitat.

De altfel, nu există nicio rațiune pentru a aplica un tratament diferit hotărârilor judecătorești pronunțate de instanțe naționale, în privința cărora este necesară parcurgerea procedurii prevăzută de Art. 666 Cod Procedură Civilă, dispozițiile amintite anterior instituind în mod expres necesitatea îndeplinirii acelorași condiții de executare și pentru hotărârile judecătorești pronunțate de instanțe din statele membre UE, procedura de executare a hotărârilor pronunțate într-un stat membru fiind reglementată de legislația statului membru solicitat, în cazul de față, România.

3. Ce reții și cum îmi scrii

 

Un titlu executoriu emis într-o țară membră UE poate fi executat în România la fel ca orice titlul executoriu emis în România, cu parcurgerea încuviințării executării silite de către o instanță judecătorească.

Dacă acest articol ți-a fost util, poți să îl distribui pentru a-i ajuta și pe alții să înțeleagă executarea silită pornită în baza unui titlul executoriu european.

Dacă esți executat în baza unui titlul executoriu european, cel mai rapid, simplu și economic mod de a-mi scrie este prin utilizarea formularului de mai jos. Evident, dacă îți este mai ușor, poți să îmi scrii și prin aplicații mobile sau rețele de socializare.

 

Av. Gabriel Dragomir

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *