Avocat Gabriel Dragomir

Mă puteți găsi și pe:

Avocat Online pentru Certificat Divorț în Materie Matrimonială conform Art. 39 din Reg. UE 2201/2003

Timp estimat pentru informare 15 minute. Pentru costuri și mod de obținere certificat de divorț, click aici.

Certificat de Divorț conform art. 39 din Regulamentul European 2201/2003, așa cum a fost modificat prin Art. 36 din Regulamentul European 1111/2019 reprezintă un act emis de instanța română care este recunoscut la nivel european. În lipsa unui astfel de certificat, hotărârea pronunțată de instanța română ar trebui legalizată, apostilată și tradusă. Acest certificat înlocuiește toate aceste operațiuni și întrucât acest certificat și-a dovedit eficiența la nivel european este solicitat în majoritatea țărilor europene.

Așadar pentru recunoaşterea într-un stat membru UE  a statutului de cetățean divorțat ai nevoie de certificat divorț în materie matrimonială conform Art. 39 din Reg. UE 2201/2003 așa cum a fost modificat prin Art. 36 din Regulamentul 1111/2019. Acest certificat își este util dacă ai reședința într-o țară membră UE,  ai divorțat în România și dorești să te recăsătorești, să înregistrezi nașterea copilului în acea țară sau vrei să să îți faci pașaportul. În oricare din aceste situații îți va fi solicitat Certificat privind hotărârile judecătorești în materie matrimonială în materie matrimonială conform art. 39 din Regulamentul UE 2200/2003 actualizat prin Art. 36 din Regulamentul European 1111/2019.

Conform Art. 36 al. al. 2 din Regulamentul European 1111/2019 certificatul va fi eliberat în limba hotărârii. La cererea părții care îl solicită, certificatul poate fi eliberat și într-o altă limbă utilizată în Uniunea Europeană dar instanța nu este obligaă să dea curs cererii. Certificatul nu se legalizează sau apostilează.

Acest certificat se eliberează de instanța la care ai divorțat sau de notarul public. Dacă ai divorțat la Primărie acest formular ar trebui eliberat tot de către instanță.

Dacă într-un articol anterior ți-am explicat cum poți divorța online, prin acest articol vreau să îți explic cum  te pot ajuta să obții online Certificatul de Divorț în materie matrimonială potrivit Art. 39 din Regulamentul 2201/2003.

A.  Certificat de Divorț în materie matrimonială eliberat de instanță

dacă ai divorțat în România la instanță sau la Primărie 

 

Potrivit Art. 2 pct. 1 din Regulamentul CE 2201/2003 instanță judecătorească înseamnă toate autoritățile  din statele membre competente în materiile care intră sub incidența domeniului de aplicare a prezentului Regulament în temeiul Art. 1.

Art. 2 Pct. 4 din Regulamentul CE 2201/2003 definește hotărârea judecătorească ca fiind orice hotărâre de divorț, de separare sau anulare a unei căsătorii, precum și orice hotărăre judecătorească privind răspunderea părintească pronunțată de o instanță judecătorească a unui stat membru, oricare ar fi denumirea hotărârii, inclusiv termenii de „decizie”, „sentință” sau „ordonanță”.

Așadar, în sensul Regulamentului prin hotărâre se înțelege inclusiv o hotărâre de divorț pronunțată de toate autoritățile din statele membre competente în materii care intră în domeniul de aplicare al Regulamentului, deci inclusiv certificatul de divorț eliberat de Ofițerul de Stare Civilă .

Concluzionând desprindem două situații în care certificatul de divorț în materie matrimonială va fi eliberat de către instanță:

A. 1 Divorțul a fost pronunțat de către instanță

Art. 39 din Regulamentul (CE) 2201/2003 are denumirea marginală Certificat privind hotărîrile judecătorești în materie matrimonială și certificat privind hotărârile judecătorești în materia răspunderii părintești. Deci, chiar denumirea marginală ne indică faptul că certificatul privește o hotărâre judecătorească, el poate fi emis dacă a fost emisă hotărârea judecatorească prin care s-a pronunțat divorțul.

Potrivit Art. 39 din Regulamentul (CE) 2201/2003 „Instanța judecătorească sau autoritatea competentă din statul membru de origine eliberează, la cererea oricărei părți interesate, un certificat utilizând formularul al cărui model este prezentat în Anexa 1 (hotărâri judecătorești în materie matrimonială) sau Anexa 2 (hotărâri judecătorești în materia răspunderii părintești)

Având în vedere sistemul de drept din România, certificatul de căsătorie poate fi eliberat după rămânerea definitivă a sentinței prin care s-a pronunțat divorțul. Dacă suntem în ipoteza unui divort prin acord, întrucât hotărârea este executorie de drept, certificatul privind hotărârile judecătorești în materie matrimonială poate fi obținut imediat după comunicarea sentinței. Dacă ne aflăm în ipoteza unui divorț din culpă certificatul de divorț poate fi obținut după 30 de zile de la comunicarea sentinței, adică după expirarea termenului de apel.

A.2 Divorțul a fost pronunțat la Primărie de ofițerul de stare civilă

Pentru certificatul de divorț emis de ofițerul de stare civilă, competența de a emite certificatul potrivit Art. 39 prevăzut la Anexa 1 aparține intanței care ar fi fost competentă să judece cererea de divorț în primă instanță, în lipsa acordului părților.

            Acest lucru este prevăzut expres și de dispozițiie Art. I ^ 3, Art. 2 din OUG 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană potrivit cărora: ”În aceleaşi cazuri, pentru certificatul de divorţ emis de ofiţerul de stare civilă, competenţa de a emite, potrivit art. 39, certificatul prevăzut în anexa I din Regulamentul nr. 2.201/2003 aparţine instanţei care ar fi fost competentă să judece cererea de divorţ în primă instanţă, în lipsa acordului părţilor.”

În concluzie, dacă divorțul a fost pronunțat de Primărie, Consiliul Local prin ofițerul de stare civilă certificatul de divorț în materie matrimonială trebuie eliberat de instanța care ar fi fost competentă să judece cererea de divorț.

B. Certificatul de divorț în materie matrimonială eliberat de notar

 

Dacă divorțul a fost pronunțat de notar, același notar este competent să elibereze și certificatul de divorț în materie matrimonială, în conformitate cu dispozițiile dispozițiie Art. I ^ 3, Art. 2 din OUG 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană potrivit căruia: ”(2) În cazul certificatului de divorț emis de notarul public în conformitate cu prevederile art. 375 din Codul civil și pentru care se solicită recunoașterea sau încuviințarea executării într-un alt stat membru al Uniunii Europene, competența de a emite certificatele prevăzute în anexele I, II și III din Regulamentul nr. 2.201/2003, potrivit art. 39 și art. 41 alin. (1) din același regulament, aparține notarului public.

 

C. De ce autoritățile din țările membre UE solicită acest certificat de divorț în materie matrimonială

 

Autoritățile din țările membru UE solicită acest certificat deoarece este mult mai simplu să verifice un singur document privitor la divorț decât hotărârile de divorț care unele cazuri pot avea zeci de pagini. S-ar putea susține că în cazul divorțului pronuțat de notar sau de ofițerul de stare civilă este vorba tot de un singur certificat. Este adevărat, dar traducerea, legalizarea, apostilarea și supralegalizarea implică mult mai mult efort și în plus certificatele eliberate de notar sau de ofițerul de stare civilă nu au un model unic acceptat la nivelul întregii uniuni.

Dacă locuiești în străinătate, ai divorțat în România prin certificatul de divorț în materie matrimonială statutul de persoană divorțată este recunoscută în străinătate. Certificatul de divorț nu reprezintă o recunoaștere a hotărârii de divorț pe teritoriul statului respectiv. În temeiul Art. 21 din Regulamentul European 220/2003 hotărârea de divorț pronunțată în România ar trebui recunoscută de plin drept într-o țară membră UE. Dacă nu este recunoscută, trebuie urmată procedura recunoșterii hotărârilor judecătorești.

Potrivit Art. 37 din Regulamentul European 2201/2003 persoana care solicită recunoașterea  unei hotărâri de judecătorești, în cazul nostru de divorț, trebuie să prezinte:

  • O copie a hotărârii care să întrunească toate condițiile necesare în vederea stabilirii autenticității sale adică legalizată, apostilată și recunoscută pe teritoriul statului respectiv
  • Certificat Divorț menționat la Art. 39

În continuare, potrivit alineatului 2 al aceluiași articol, dacă se solicită recunoașterea unei hotărâri judecatorești la pronunțarea careia fostul soț a fost absent, partea care solicită recunoașterea hotărârii trebuie să prezinte și documente din care să rezulte că fostul soț a fost notificat sau a acceptat divorțul în mod neechivoc.

Pe scurt, după emiterea hotărârii de divorț  de către o instanță din România, acest certificat ajută la statutului civil de persoană divorțată, fără să mai fi nevoie de apostilări sau alte acte. Certificatul  a fost special conceput pentru simplificarea procedurii și pentru recunoașterea divorțului în statele membre UE.

D. Cum îmi scrii şi cum te ajut online să obții certificatul de divorț în materie matrimonială

 

În cazul divorțurilor pronunțate de către o instanță din România sau de ofițerul de stare civilă, te pot ajuta fără nicio reținere să obții certificatul de divorț în materie matrimonială printr-o procedură exclusiv online.

În cazul divorțurilor pronunțate de notarul public, deși în opinia mea, potrivit  Art. 84 lit f rap. la art. 85 al. 1 lit. c din Legea 36/1995 a notarilor publici și a activității notariale,  certificatul de divorț poate fi eliberat în abesența părții dacă aceasta este reprezentată de avocat și acesta a confirmat identitatea părții, notarii publici interpretează legea în sensul că partea care solicită eliberarea certificatului de divorț trebuie să fie prezentă personal la sediul biroului notarial în fața notarului public. În acest caz, înainte de a discuta cu mine, îți recomand să discuți cu notarul dacă poți fi reprezentat/ă de avocat pentru eliberare certificatului de divorț în materie matrimonială și apoi te ajut printr-o procedură pe care o desfășurăm exclusiv online.

Reține, pentru a obține certificatul în materie matrimonială nu trebuie să vii în țară, întreaga procedură se desfășoară online și cel mai important: plătești la sfărșit, când îti trimit certificatul scanat .

Contractul de asistență juridică este disponibil online deci îl poți consulta imediat.

Dacă  dorești să obții certificatul de divorț în materie matrimonială, scrie-mi acum prin:

  • Aplicații mobile sau rețele de socialiazare
  • Apasă acest BUTON

Av Gabriel Dragomir

Av. Gabriel Dragomir

 

 

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *