Serviciul Clauze Abuzive constă în anularea prevederilor contractuale din contractelede credit care nu au fost negociate individual și care creează un dezechilibru semnificativ în devafoarea conusmatorilor.

O clauză este considerată abuzivă dacă:

 •       Nu a fost negociată individual
 •       Crează un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților, în detrimentul consumatorului
 • Oferta de Credit (dacă există)
 • Corespondența cu banca (dacă există)
 • Contractul de credit
 • Anexele sau actele aditionale la contractul de credit
 • Acțiunea este scutită de taxe de timbru
 • Onorariu pentru studierea existenței clauzelor abuzive -100 Euro
 • Pentru reprezentarea în instanță se face o ofertă personalizată din care se scade onorariu pentru studierea clauzelor abuzive
 1. Trimiterea pe mail sau aplicații mobile a actelor necesare
 2. Trimiterea Raportului privind existența clauzelor abuzive
 3. Redactarea cererii de chemare în judecată
 4. Depunerea cererii de chemare în judecată la Tribunalul competent