Serviciul Anulare Hotărâre AGA reprezintă serviciul prin care asociatul nemulțumit de hotărărea adunării generale a asociților solicită anularea acesteia de către instanța competentă.

  • Asociatul să fie prejudiciat prin hotărârea AGA
  • Asociatul nu a luat parte la ședința adunării generale a asociaților sau dacă a luat parte a votat contra
  • Convocatorul AGA (dacă există)
  • Hotărarea AGA
  • Dovezi privitoare la prejudiciul creat prin hotărârea AGA

Se va stabili în funcție de situația concretă și prejudiciul asociatului.

  • Se trimite hotărarea AGA pe mail sau aplicații mobile
  • Se analizează modul în care hotărârea AGA prejudiciază asociatul nemulțumit
  • Se depune cererea de chemare în judecată la instanța competentă