Serviciul verficare/redactare contracte se adresează:

  • Persoanelor juridice pentru redactarea sau verificarea contractelor utilizate în activitatea economică
  • Persoanelor fizice pentru verificarea contractelor de credit, contractelor de vânzare-cumpărare, contractelor de închiriere și altor contracte necesare desfășurării unei activități economice
  • Părțile au stabilit clauzele sau condițiile contractuale și doresc ca acestea să se regăsească în contract 
  • Clientul dorește reformularea clauzelor contractuale sau redactarea unui contract cu un obiect anume stabilit
  • Datele de identificare ale persoanei juridice sau fizice
  • Condițiile contractuale transmise 
  • Contractul care urmează a fi verificat transmis prin platforma încarcă documente sau prin mijloace de comunicare electronice

În funcție de amploarea prouectului se va face o ofertă personalizată.

  •  După primirea cererii fac o analiză a proiectului
  • Trimit punctele care necesită modificări sau reformulări și oferta personalizată
  • Semnarea contractului de asistență juridică și realizarea proiectului în termenul asumat