Avocat Gabriel Dragomir

Mă puteți găsi și pe:

Transcrierea certificatului de naştere străin în registrele de stare civilă din România

Transcrierea certificatului de naştere emis în străinătate se realizează la Primăria Sector 1 București în cazul cetățenilor românia care nu au avut niciodată domiciliul în România. În cazul cetățenilor români care au domiciliul/reședința în străinătate dar au avut domiciliu în România, transcrierea certificatului de naștere se face la primăria ultimului domiciliu. 

Transcrierea certificatului de naștere emis în străinătate reprezintă practic recunoașterea certificatului emis în străinătate pe teritoriul României. Cererea privind recunoaşterea certificatului de naștere (sau căsătorie) pe teritoriul României  depusă la instanță în temeiul  prevederileor art. 1094  Cod Procedură Civilă este inadmisibilă. Recunoașterea actelor de stare civilă (certificate de naștere, căsătorie) pe teritoriul României se face în temeiul art. 41 din Legea nr. 119/1996 și art. 72 şi următoarele din Metodologia din 2011 cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă aprobată prin H.G. nr. 64/2011.

1.Obligația privind transcrierea certificatului de naștere din străinătate

 

Potrivit art. 41 alin. (3) din Legea nr. 119/1996, actele de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite de autorităţile străine, au putere doveditoare în ţară numai dacă sunt înscrise sau transcrise în registrele de stare civilă române. Transcrierea certificatelor si extraselor de stare civilă se efectuează cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale de la locul de domiciliu al solicitantului, cu avizul prealabil al serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanei. Cetăţeanul român este obligat ca, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate a certificatului sau extrasului de stare civilă, să ceară transcrierea acestor acte la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau la primăria unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază domiciliază.

În consecință, cetățenul român cu domiciliul în străinătate este obligat să transcrie certificatul de naștere eliberat de autorităților străine în termen de 6 luni de la primirea acestuia.

2. Unde se depune cererea de transcriere a certificatului de naștere din străinătate

 

Conform art. 72 alin. (1) din Metodologia aprobată prin H.G. nr. 64/2011, actele de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite în străinătate la autorităţile locale competente, se transcriu, obligatoriu, în registrele de stare civilă române. Cererea se depune la serviciul public comunitar de la domiciliu sau, în cazul în care cetăţeanul român nu a avut domiciliul în România, la Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti, cu avizul prealabil al Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor Municipiului Bucureşti. Conform alin. (6) al aceluiaşi articol, documentele eliberate de instituţii ale statelor semnatare ale Convenţiei de la Haga din 1961 se apostilează.

Așadar, cererea de trancriere a certificatului de naștere din străinătate se depune la Primăria de domiciliu sau la Primăria Sector 1 însoțită de o declarație din care să rezulte că transcrierea nu a mai fost solicitată anterior. La cerere se anexează certificatul de naștere din străinătate original și traducerea legalizată și copiile actelor de identitate.

3. Cum îmi scrii pentru transcrierea certificatului de naștere emis în străinătate

 

Cel mai rapid, simplu și economic mod de a-mi scrie este prin utilizarea formularului de mai jos. Evident, dacă îți este mai ușor, poți să îmi scrii și prin aplicații mobile sau rețele de socializare.

Întreaga procedură este online iar plata onorariului se face la sfârșit înainte să îți expediez certificatul.

 

Av. Gabriel Dragomir

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *