Serviciul Somații/Notificări te ajută cu redactarea și transmiterea:

  • Somației de Plată
  • Notificăre de Punere în Întârziere
  • Notificare pentru Evacuare în procedură specială
  • Orice notificare necesară pentru evitarea unui litigiu în fața instanțelor

Clientul are calitatea de creditor, proprietar sau se află în litigiu cu persoana fizică sau juridică careia urmează să îi fie transmisă somația sau notificarea.

Documentele din care rezultă calitatea de creditor, de proprietar sau care au dat naștere litgiului

Se va face o ofertă personalizată în funcție de situația care urmează a fi soluționată.

  • Analiza situației
  • Semnarea contractului de asistenșă juridică
  • Redactarea și transmiterea somației sau notificării