Avocat Gabriel Dragomir

Mă puteți găsi și pe:

Situații în care se justifică suspendarea provizorie a executării silite

Suspendarea provizorie a executării silite reprezintă mijlocul procedural prin care debitorul solicită oprirea executării silite până la finalizarea fondului contestației la executare. Cererea de suspendare provizorie a executării silite are șanse admisibilitate dacă vizează situații în care continuarea executării silite ar afecta interesele terților sau ale creditorului.

1. Suspendarea executării silite reglementare legală

 

    Potrivit Art. 719 Al. 1 Cod Procedură Civilă, ”Până la soluționarea contestației la executare sau a altei cereri privind executarea silită, la solicitarea părții interesate și numai pentru motive temeinice, instanța competentă poate suspenda executarea. Suspendarea se poate solicita odată cu contestația la executare sau prin cerere separată.

         Pentru a se dispune suspendarea, cel care o solicită trebuie să dea în prealabil o cauțiune, calculată la valoarea obiectului contestației, după cum urmează:

a) de 10%, dacă această valoare este până la 10.000 lei;

b) de 1.000 lei plus 5% pentru ceea ce depășește 10.000 lei;

c) de 5.500 lei plus 1% pentru ceea ce depășește 100.000 lei;

d) de 14.500 lei plus 0,1% pentru ceea ce depășește 1.000.000 lei.

 Dacă obiectul contestației nu este evaluabil în bani, cauțiunea va fi de 1.000 lei, în afară de cazul în care legea dispune altfel.

În continuare, dispozițiile alineatul 7 ale aceluiași articol arată că:” Dacă există urgență și dacă, în cazurile prevăzute la alin. (2), respectiv alin. (3), s-a plătit cauțiunea, instanța poate dispune, prin încheiere și fără citarea părților, suspendarea provizorie a executării până la soluționarea cererii de suspendare. ”

Deci, potrivit dispozițiilor legale pentru a putea obține suspendarea provizorie a executării silite trebuie îndeplinite 3 condiții:

a) formularea contestației la executare sau propriu-zie

b)formularea în carul contestaței a cererii de suspendare a executarii silite

c)plata unei cauțiuni

Pentru a fi înțeles exact se impune precizarea că în cadrul contestației la executare există suspendarea simplă care privește suspendarea executării silite până la soluționarea contestației la executare și suspendarea provizorie a executării silite care privește suspendarea  executării silite până la soluționarea cererii de suspendare simple.

2. Cum solicităm și cum se poate obține suspendarea provizorie a executării silite

Înainte de a cunoaște mijloacele procedurale prin care poate fi solicitată suspendarea provizorie a executării silite este necesar să arăt că în cazul contestației la executare propriu-zise, adică a contestației care vizează întreaga executare silită, este mai dificil de obținut o suspendare provizorie a executării silite decât în cazul în care contestația la executare  vizează actul de executare. Aceasta deoarece urgența este mult mai dificil de justificat în cazul unei contestații la executare propriu-zise.

Pentru a obține suspendarea provizorie a executării silite putem formula o singură cerere de contestație la executare în cadrul căreia să solicităm anularea executării silite, suspendarea executarii silite până la soluționarea contestației la executare cât și suspendarea provizorie a executării silite sau putem formula o cerere distinctă de suspendare provizorie a executării silite după ce am depus cererea de contestație la executare în cadrul căreia am solicitat suspendarea.

Urgența cererii de suspendare provizorie a executării silite poate fi motivată de dificultățile procedurii de întoarcere a executării silite sau de prejudiciul care s-ar putea produce în patrimoniul terților în cazul în care contestația la executare ar fi admisă. Totodată, ar putea fi avut în vedere si faptul că prin suspendarea provizorie a executării silite nu există riscul prejudicierii creditorului deoarece potrivit Art. 822 C. Pr. Civ. executarea silită și suma pentru care se face urmărirea silită este înscrisă în cartea funciară. În plus, în cazul unei executări silite imobiliare, potrivit Art. 827 Cod Procedură Civilă nici drepturile reale înscrise ulterior notării în cartea funciară nu sunt opozabile creditorului (și nici adjudecatarului).

Mai reținem că prin RIL 2/2021 Înalta Curte de Casație și Justiție s-a pronunțat în sensul că este limitată în timp până la soluționarea în primă insanță a contestației la executare. În consecință, dacă împotriva contestației la executare a fost declarat apel, în cadrul apelului trebuie formulată o nouă cerere de suspendare și implicit o nouă cerere de suspendare provizorie a executării silite.

Formularea literală (lingvistică) a Art. 719 al, 7 Cod Procedură Civilă indică faptul că suspendarea provizorie a executării silite este posibilă doar în cazul plății unei cauțiunii. Este adevărat că Art. 719 al. 4 Cod Procedură Civilă permite suspendarea executării silite și fără plata cuațiunii dar dispozițiile al. 2 arată cu titlu imperativ că debitorul care solicită suspendarea trebuie să plătească în prealabil o cauțiune.

3. Cum îmi scrii

 

Dacă acest articol ți-a fost util poți să îl distribui pentru a-i ajuta și pe alții să înțelegă mecanismul suspendării provizorii a executării silite.

Dacă vrei să te ajut în cazul unei executări silite, cel mai rapid, simplu și economic mod de a-mi scrie este prin utilizarea formularului de mai jos. Evident, dacă îți este mai ușor, poți să îmi scrii și prin aplicații mobile sau rețele de socializare.

Av. Gabriel Dragomir

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *