Avocat Gabriel Dragomir

Mă puteți găsi și pe:

Reconstituirea vechimii în muncă

În acţiunile având ca obiect reconstituirea vechimii în muncă reclamantul solicită instanţei, în temeiul Art. 35 din Codul de Procedură Civilă , să constate că într-o anumită perioadă a desfăşurat activitatea de dalariat.

Astfel de acţiuni pot fi promovate doar în ipoteza în care nu mai există documente primare iar fostul angajator nu mai există din punct de vedere juridic, fiind lichidat sau radiat. Acţiunea se formulează în contradictoriu cu casele teritoriale de pensii. În ipoteza existenţei unor documente primare, aşa cum s-a statuat și prin RIL 2/2016, persoana interesată trebuie să formuleze acţiune împotriva deținătorului de arhivă penru a-l obliga la eliberarea adeverinţei constatatoare a vechimii în muncă. 

1.Reconstituirea vechimii în muncă situații analizate în RIL 2/2016

 

A. Recunoaşterea existenţei unui raport juridic de muncă, în privinţa căruia pot interveni două situaţii:

1. când există acte primare doveditoare care nu se află în posesia solicitantului; prin noţiunea de „acte primare” urmează a se înţelege documente verificabile, emise de angajator, din care să rezulte informaţii în legătură cu elementele esenţiale ale raportului juridic de muncă – prestarea unei munci remunerate (carnet de muncă, contract de muncă, ordin de numire în funcţie, state de plată ş.a.);

2. când nu există acte primare (aşa-numita „muncă la negru”); această ipoteză este relevantă numai pentru perioadele lucrate până în aprilie 2011; de la acel moment, potrivit Codului muncii în varianta republicată ulterior Legii nr. 40/2011, nicio activitate desfăşurată fără contract de muncă nu mai constituie raport juridic de muncă. În această situaţie (până în aprilie 2011), recunoaşterea vechimii în muncă se realizează cu orice mijloc de probă.

B. Al doilea aspect al sesizării se referă la recunoaşterea unor condiţii de desfăşurare a raportului de muncă, altele decât cele normale (grupele speciale de muncă), în aceleaşi două cazuri:

1. când există acte primare, prin care angajatorul a făcut încadrarea, potrivit atribuţiilor ce îi reveneau în baza legislaţiei speciale (Ordinul ministrului muncii şi ocrotirilor sociale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Protecţia Muncii nr. 50/1990 pentru precizarea locurilor de muncă, activităţilor şi categoriilor profesionale cu condiţii deosebite care se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionării), în legătură cu care solicitantul nu poate produce dovezi;

2. când nu există acte primare, întrucât angajatorul fie a omis, fie nu a considerat că acel salariat a lucrat în condiţii speciale de muncă.

În concluzie, prin raportare la premisa inexistenţei juridice a angajatorului – lichidat şi radiat – în ipoteza în care există acte primare şi angajatul nu posedă carnet de muncă, ceea ce aparent, potrivit art. 279 alin. (2) din Codul muncii, i-ar deschide calea unei acţiuni în reconstituirea vechimii în muncă sau, potrivit art. 111 din Codul de procedură civilă din 1865/art. 35 din Codul de procedură civilă, a unei acţiuni în constatarea încadrării în grupele superioare de muncă, persoana respectivă poate solicita, în temeiul unei acţiuni în realizare (obligaţie de a face), eliberarea unei adeverinţe constatatoare în acest sens, în contradictoriu cu deţinătorii de arhive. Într-un asemenea caz, o acţiune în reconstituirea vechimii în muncă/în recunoaşterea activităţii desfăşurate în grupele superioare de muncă ar apărea ca lipsită de interes, de vreme ce informaţiile referitoare la vechimea în muncă sau în grupa de muncă există în documentele arhivate şi pot fi dovedite prin eliberarea unor adeverinţe de către persoanele juridice amintite.

2. Ce reții și cum îmi scrii

Acte primare nu există decât în ipoteza muncii la negru până în aprilie 2011, după aceste primare actele necesare pentru reconstituirea vechimii în muncă ar trebui să existe arhivate iar dacă nu există perioada lucrată la ”negru” nu poate fi avută în vedere pentru reconstituirea vechimii în muncă.

Dacă ai nevoie de lămuriri, cel mai rapid, simplu și economic mod de a-mi scrie este prin utilizarea formularului de mai jos. Evident, dacă își este mai ușor, poți să îmi scrii și prin aplicații mobile sau rețele de socializare.

Av. Gabriel Dragomir

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *