Avocat Gabriel Dragomir

Mă puteți găsi și pe:

Divorț în România din străinătate când soțul nu este de acord cu divorțul. Cât durează și cum poți termina mai repede

Introducerea unui divorț în România din străinătate când soțul nu este de acord cu divorțul este posibil la Judecătoria Sector 5 București. Procedura durează aproximativ 6 luni dacă nu există copii minori și poate mai mult de un an dacă există copii minori. Un lucru este cert, nu se poate divorța fără ca el să știe, fără ca instanța română să îi trimită o citație prin care îl informează cu privire la divorț.

Dacă ambii soți sunteți cetățeni români și locuiți în străinătate divorțul în România este posibil în temeiul Art. 3 litera b din Regulamentul European 2201/2003.

1.Cadrul Juridic pentru divorț în România din străinătate când soțul nu este de acord cu divorțul

A. Art. 5 și 8 din Regulamentul European 1259/2010

Art. 5

Alegerea legii aplicabile de către părți

(1) Soții pot conveni să desemneze legea aplicabilă divorțului și separării de corp, cu condiția ca aceasta să fie una dintre următoarele legi:
(a) legea statului pe teritoriul căruia soții își au reședința obișnuită în data încheierii acordului; sau
(b) legea statului pe teritoriul căruia soții și-au avut ultima reședință obișnuită, cu condiția ca unul dintre ei să aibă încă reședința respectivă în data încheierii acordului; sau
(c) legea statului de cetățenie a unuia dintre soți în data încheierii acordului; sau
(d) legea forului.
(2) Fără a aduce atingere alineatului (3), acordul care desemnează legea aplicabilă poate fi încheiat și modificat în orice moment, dar nu ulterior datei sesizării instanței judecătorești.
(3)În cazul în care această posibilitate este prevăzută de legea forului, soții pot desemna legea aplicabilă și în fața instanței judecătorești pe parcursul procedurii. În acest caz, instanța judecătorească ia act de acordul soților, în conformitate cu legea forului

Art. 8

Legea aplicabilă în absența exprimării opțiunii părților

În absența unei opțiuni în temeiul articolului 5, divorțul și separarea de corp sunt reglementate de legea statului:
(a) pe teritoriul căruia soții își au reședința obișnuită la data sesizării instanței judecătorești; sau, în caz contrar;
(b) pe teritoriul căruia soții își aveau ultima reședință obișnuită, cu condiția ca perioada respectivă să nu se fi încheiat cu mai mult de un an înaintea sesizării instanței judecătorești, atât timp cât unul dintre ei încă mai are reședința în cauză la data sesizării instanței judecătorești; sau, în lipsa acestuia;
(c) a cărui cetățenie este deținută de ambii soți la data sesizării instanței judecătorești; sau, în caz contrar;
(d) unde este sesizată instanța judecătorească.

B. Art. 2600 Cod Civil Român

Legea aplicabilă divorţului

(1) În lipsa alegerii legii de către soţi, legea aplicabilă divorţului este:

a) legea statului pe teritoriul căruia soţii au reşedinţa obişnuită comună la data introducerii cererii de divorţ;

b) în lipsa reşedinţei obişnuite comune, legea statului pe teritoriul căruia soţii au avut ultima reşedinţă obişnuită comună, dacă cel puţin unul dintre soţi mai are reşedinţa obişnuită pe teritoriul acestui stat la data introducerii cererii de divorţ;

c) în lipsa reşedinţei obişnuite a unuia din soţi pe teritoriul statului unde aceştia au avut ultima reşedinţă obişnuită comună, legea cetăţeniei comune a soţilor la data introducerii cererii de divorţ;

d) în lipsa cetăţeniei comune a soţilor, legea ultimei cetăţenii comune a soţilor, dacă cel puţin unul dintre ei a păstrat această cetăţenie la data introducerii cererii de divorţ;

e) legea română, în toate celelalte cazuri.

(2) Dacă legea străină, astfel determinată, nu permite divorţul ori îl admite în condiţii deosebit de restrictive, se aplică legea română, în cazul în care unul dintre soţi este, la data cererii de divorţ, cetăţean român sau are reşedinţa obişnuită în România.

(3) Prevederile alin. (2) sunt aplicabile şi în cazul în care divorţul este cârmuit de legea aleasă de soţi.

2. Procedura în fața instanței române

Dacă locuiești în străinătate și vrei să introduci divorțul în România deși soțul nu este de acord cu divorțul, întrucât nu există acord în privința legii aplicabile divorțului, instanța română va stabili legea aplicabilă divorțului având în vedere criteriile stabilite de Art. 5 și 8 din Regulamentul European 1259/2010 și Art. 2.600 Cod Civil Român.

La o simplă lecturare a textelor legale de mai sus observăm ca legea cetățeniei comune este legea aplicabilă divorțului în situația în care niciunul dintre soți nu mai locuiește în statul unde soții au avut ultima reședintă comună.

Exemplu Practic

Soții locuiesc în Germania iar unul dintre ei dorește să divorțeze iar celălalt nu este de acord.

În acestă situație întrucât soții locuiesc în statul unde au avut reședința comună, pot divorța în România dar legea aplicabilă divorțului este legea germană. Da, instanța română va judeca potrivit legii germane și va dispune în consecință chiar dacă căsătoria este încheiată în România.

Alt exemplu: Soții au locuit în Germania iar acum unul se află în Spania iar celălalt în Italia. Unul dintre soți dorește să divorțeze iar celălalt nu este de acord. În acestă situație legea aplicabilă divorțului este legea cetățeniei comune, deci legea română, deoarece niciunul dintre soți nu mai locuiește în statul unde soții au avut ultima reședință comună.

3. Cât durează și cum pot termina mai repede

 

Durata procedurii depinde de țara în care se află soțul pârât. Dacă soțul pârât se află într-o țară din Europa procedura de divorț dureaza minim 6 luni dacă nu exista copii minori. Dacă soțul pârât se află în America procedura durează mai mult de un an.

Procedura poate dura mai puțin în cazul în care soțul pârât recunoaște faptele care au determinat destrămarea vieții conjugale deoarece în acest caz se poate pronunța o soluție în care să nu se menționeze culpa pentru desfacerea căsătoriei. Acesta soluție este mai mult fantezistă deoarece este greu de crezut că daca soțul nu a fost de acord cu divorțul, va depune la dosar un document în care să arate că recunoaște fapte care au condus la destrămarea vieții conjugale. În concluzie, este posibilă pronunțarea unei hotărâri în care să nu se menționeze absolut nimic despre motivele destrămării vieții conjugale, dacă ambii soți sunt de acord cu acest lucru dar este imposibi de realizat întrucât pornim de la lipsa acordului.

Dacă soțul pârât a primit citația referitoare la divorț și nu depune niciun document prin care neagă destramarea vieții conjugale, cea mai rapidă modalitate de  divorț este atunci când martorii care trebuie să confirme destrămarea vieții conjugale sunt prezenți în sală la primul termen de judecată. Aceștia vor fi audiați de judector și se va pronunșa divorțul.

4. Ce reții despre divorț în România din străinătate când soțul nu este de acord cu divorțul

 

Dacă soțul nu este de acord cu divorțul, procedura de divorț este una dificilă, implică multe aspecte de drept și multe necunoscute.

Divorțul este posobil în România doar la Judecătoria Sector 5. După introducerea divorțului încearcă să il convingi pe soț să recunoască motivele destrămarii căsătoriei spunându-i că în hotărârea de divorț nu se va menționa nimic cu privire la culpa lui în desfacerea căsătoriei iar acest lucru profită amândurora.

Dacă vrei să divorțezi în România desi soțul nu este de acord cu divorțul, pregătește două persoane care să confirme destrămarea vieții conjugale apoi scrie-mi prin intermediul formularului de contact, al aplicațiilor mobile sau al rețelelor de socializare.

Av. Gabriel Dragomir


Spune-mi despre nevoile tale specifice!
Ca avocat ofer servicii pentru a te ajuta să transformi problemele în soluții!
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *