Avocat Gabriel Dragomir

Mă puteți găsi și pe:

Marcă Înregistrată.Epuizarea dreptului la marcă

Marcă Înregistrată care se epuizează prin vânzarea produsului. Este normal să fie așa? Dacă pui în circulație un produs având marcă înregistrată,  poți interzice subdobânditorilor să renunțe la comercializare produsului deoarece nu au acordul tău pentru comercializarea mărcii (brandului)?

În legislația noastră, teoria epuizării dreptului la marcă este preluată la Art. 38 din legea 84/1998. Acest articol prevede că “Dreptul asupra mărcii se epuizează, iar titularul nu poate interzice altor persoane folosirea acesteia pentru produse care au fost puse în comerț în Uniunea Europeană și în Spatiul Economic European sub acestă marcă de titluarul însuși sau cu consimțămantul său”.

Marca Înregistrată se încadrează in domeniul drepturilor de proprietate industrială

Prin marcă inregistrată nu dobândești un drept de proprietate. Dreptul  la marcă aparține categoriei semnelor distinctive care permit distingerea produselor sau serviciilor unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi și se încadrează în domeniul drepturilor de proprietate industrială.

Dreptul la marcă are un caracter absolut, temporar, accesoriu și teritorial.

Caracterul absolut al dreptului la marcă este conferit de exclusivitatea folosirii semnului distinctiv. Prin înregistrarea mărcii, titularul beneficiază de un drept exclusiv pe o perioadă de 10 ani, deci dreptul la marcă are caracter temporar. Caracterul accesoriu al dreptului la marcă este determinat de legătura sa cu întreprinderea, marca fiind folosită pentru distingerea produselor sau serviciilor întreprinderii care a înregistrat-o. În fine, dreptul la marcă are caracter teritorial deoarece este recunoscut numai în teritoriu în care a fost înregistrat.

Teoria epuizării dreptului la marcă

Teoria epuizării dreptului a fost formulată în dreptul german pentru brevete de invenție și a fost ulterior extinsă și în domeniul mărcilor. Potrivit acestei teorii, utilizarea mărcii de către dobânditorii și subdobânditorii unor produse purtând marca inregistrată trebuie să fie respectată de către titularului mărcii. Asta înseamnă că titlularul mărcii nu poate interzice dobânditorilor produselor sale să le revândă. Cu alte cuvinte, achiziționarea unui produs implică dobândirea produsului și a mărcii. Astfel, prin punerea produsului în circulație și folosirea normală a mărcii înregistrate, dreptul titularului se epuizează.

In concluzie

În mometul primei vânzări, dreptul exclusiv (prevăzut de Art. 36 din legea 84/1998) al titularului mărcii înregistrate de a pune în circulație un produs purtând marca înregistrată este epuizat. Marca nu asigură monopolul desfacerii până la consumatorul final ci asigură doar un drept exclusiv de utilizare. Acest drept poate fi folosit împotriva concurenților titularului, nu a subdobânditorilor.

Dacă mai ai nevoie de lămuriri suplimentare, scrie-mi!

Av Gabriel Dragomir

Av. Gabriel DragomirSpune-mi despre nevoile tale specifice!
Ca avocat ofer servicii pentru a te ajuta să transformi problemele în soluții!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *