Avocat Gabriel Dragomir

Mă puteți găsi și pe:

Locuiesc în străinătate și fostul soț nu este de acord să vin în România alături de copil

Dacă locuiești în străinătate și fostul soț nu este de acord să vii alături de copil în România, poți rezolva problema la instanța din zona în care locuiești.

O astfel de procedură, nu implică direct eliberarea pașaportului, ci are ca efect numai să permită unuia dintre parinți să depună o cerere de eliberare a pașaportului pe numele copilului fără participarea și prezența celuilalt părinte.

Articolul 12 al. 3 din Regulamentul 2201/2003 prevede o normă de prorogare de competență potrivit căreia instanța competentă să pronunțe acordul este instanța de la locul reședinței obișnuite a copilului chiar dacă hotărârea pronunțată trebuie luată în considerare de statul al cărui cetățean este copilul.Deci, dacă, de exemplu, locuiești alături de copil la Roma, și fostul soț nu este acord să vii alături de copil în România,  instanța competentă să suplinească acordul fostului soț este cea din Roma, chiar dacă de  hotărâre trebuie să țină cont autoritățile române.In acest sens s-a pronunțat CJUE în cauza C-215/15.

Din considerentul 12 al Regulamentului Nr. 2201/2003:

“Temeiurile de competență stabilite prin prezentul regulament în materia răspunderii părintești sunt concepute în funcție de interesul superior al copilului și în special de criteriul proximtății. Prin urmare, ar trebui să fi competente în primul rând instanțele statului membru în care copilul își are reședința obișnuită, cu excepția unor cazuri de schimbare a reședinței sau ca urmare a unui acord încheiat între titularii răspunderii părintești.”

În consecintă, competența să judece acțiunile în materia răspunderii părintești  atunci când unul din părinți nu este de acord cu venirea în România a copilului alături de celălalt părinte, revine instanțelor statului membru în care copilul are reședința obișnuită.

Dacă acest articol ti-a fost util, te rog să îl distribui pentru a afla și alți români care se afla intr-o astfel de situație care este soluția.

Av. Gabriel DragomirSpune-mi despre nevoile tale specifice!
Ca avocat ofer servicii pentru a te ajuta să transformi problemele în soluții!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *