Avocat Gabriel Dragomir

Mă puteți găsi și pe:

Divorț din străinătate cu copii prin acord de mediere, soluție pentru a evita ancheta socială internațională și a divorța mai repede!

Timp necesare pentru informare despre divorț din străinătate cu copii prin acord de mediere 20 min.Pentru costuri click aici!

Dacă sunteți în situația unui divorț din străinătate cu copii în care doriți să implicați cât mai puțin copii atunci soluția poate fi acordul de mediere consfințit de instanța completentă. Bineînțeles fiind cea mai rapidă, este și mai costisitoare.

Într-un  articol anterior, ți-am explicat de ce în cazul divorțului din străinătate, indiferent dacă există sau nu copii minori, unica opțiune este avocatul. În cazul unui divorț din străinătate cu copii, cea mai rapidă soluție de divorț este închierea unui acord de mediere cu privire la cererile accesorii divorțului , adică stabilirea locuinței minorului, modalitatea de exercitare a dreturilor părintești, plata pensiei de întreținere și numele purtat după divorț, urmat de divorțul pe cale judiciară, în fața instanței. În acestcaz nu trebuie sa va prezentați nici în fața mediatorului și nici în fața instanței. Acordul de mediere poate fi semnat cu ajutorul semnăturii electronice iar în fața instanței veți fi reprezentați de avocat.

Realizând acordul de mediere cu privire la cererile accesorii divorțului eviți efectuarea anchetei sociale în țara unde se află copii, audierea martorilor în țară sau în străinătate prin comisie rogatorie și traducerea documentelor necesare citării. Este inutil sa îți spun că toate aceste proceduri presupun minim 1 an si costuri pe măsură.

Apoi, instanța învestită cu soluționarea divorțului urmează a pronunța desfacerea căsătoriei prin consfințirea acordului de mediere referitor la cererile accesorii divorțului privitoare la numele soților după desfacerea căsătoriei și raporturile dintre soți și copii după desfacerea căsătoriei. Urmând acesta procedură, divorțul ar trebui să se rezolve la primul termen de judecată și nu există motive pentru care procedura să dureze mai mult 2-3 luni.

 

         A. Acordul de mediere este permis doar în aspectele auxiliare divortului respectiv: nume dupa divort, modalitatea de exercitare a drepturilor părintești, plata pensiei de intretinere, locuința minorului.

 

Mediatorii nu au competența de a dispune desfacerea căsătoriei prin divorț deoarece desfacerea căsătoriei privește starea civilă a unei persoane care ține de domeniul legii iar acesta nu poate fi schimbată decât de un reprezentant al statului învestit de lege să îndeplinească acest serviciu public.  Mediatorii nu au calitatea reprezentanţi ai statului aflați în exercitarea unei funcţiei publice care poate să dispună cu privire la statutul persoanei fizice.

În schimb, potrivit  art. 64 alin. (1) din Legea nr. 192/2006, mediatorii au comptența de a soluţiona pe cale amiabilă cererile accesorii divorţului cum ar fi numele soţilor, modalitatea de exercitare a drepturilor părinteşti sau locuinţa copilului . Aceste înţelegeri pot constitui obiect al medierii matrializată într-un acord de mediere. În plus, dispozițiile Art. art. 383 alin. (1), art. 396 alin. (1) şi art. 400 din Codul Civil permit posibilitatea încheierii între soți a unor înțelegeri referitoare la numele acestora, la modalitatea de exercitare a drepturilor părinteşti sau la locuinţa copilului.  În acest sens s-a pronunțat și Înalta Curte de Justiție și Casație a României prin RIL Nr. 33/2019.

         B.  Acordul de mediere poate fi semnat din străinătate cu ajutorul semnaturii electronice. Semnatura electr0nica costa 30 eur si se obtine in cel mult 2 zile.

 

Cea mai bună soluție pentru semnarea acordului de mediere este semnătura electronică. Dacă nu ai semnatură electronică o poți obține cu 30 euro de la o societate autorizată din regiunea în care locuiești. Costă mai putin decât expedierea plicului în România și pentru obținerea ei este suficient să te prezinți cu un act de identitate.

Dacă îți este imposibil să obții semnătura electronică atunci avocatul ales trebuie să certifice identitatea părților și semnătura. În acest scop eu am disponibil contract de asistență juridică online dar trebuie să organizez și o sesiune video.

            C. Lipsa acordului de mediere cu privire la cererile accesorii divorțului însemnă o procedură mai îndelungată și riscul ca acestea să nu fie soluționate de instanșa română

 

                      Potrivit Art. 8 din Regulamentul CE Nr. 2201/2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și materia răspunderii părintești, în privința răspunderii părintești, competența instanțelor judecătorești se determină după criteriul reședinței obișnuite a copilului la momentul sesizării instanței, fiind vorba de o competență exclusivă a organelor judiciare.

                  În conformitate cu dispozițiile Art. 12 al. 3 din Regulamentul CE Nr. 2201/2003, instanțele dintr-un stat membru sunt competente în materie de răspundere părintească atunci când copilul are o legatură strânsă cu acest stat membru, în special datorită faptului că unul dintre titularii răspunderii părintești își are reședința obișnuită aici sau copilul este resortisant al acestui stat membru sau competența instanțelor a fost acceptată în mod expres sau în orice alt mod neechivoc de către toate părțile la data sesizării instanței, iar competența este în interesul superior al minorului.

                   În consecință, pentru ca instanța româna să se pronunțe cu privire la relațiile dintre părinți (foștii soți) și copii lor minori după desfacerea căsătoriei, trebuie dovedit că există o legătură strânsă între statul român și minor și că soluționarea acestora este in interesul superior al minorului. În caz contrar, asupra acestor aspecte urmează a se pronunța instanța în a cărei rază teritorială își are stabilită locuința minorul. Pe scurt, există riscul ca divorțul să se pronunțe de către instanța română iar relațiile dintre părinți și copii să fie soluționate de instanța de la locul situării locuinței minorului.

                 D.  Divorț din străinătate cu copii pe cale judicară – Acordul de mediere urmat de procedura judiciară reprezintă cea mai rapide modalitate de divorț

 

Dacă ați încheiat acordul de mediere cu privire la numele soţilor, modalitatea de exercitare a drepturilor părinteşti și locuinţa copilului după divorț, eu în calitate de avocat al vostru,  voi sesiza instanța judecătorească cu o cerere prin care vor solicita desfacerea căsătoriei prin acordul soților și ratificarea acordului de mediere încheiat între aceștia. La termenul stabilit, instanța va verifica existența consimțământului în privința desfacerii căsătoriei și va ratifica acordul de mediere care consfințește înțelegerea părților.

                    E. Ce reții

Cea mai rapidă modalitate de a divorța din străinătate atunci când ai copii minori este încheierea unui acord de mediere cu privire la cererile accesorii divorțului urmat de divorțul pe cale judiciară. Poți face foarte repede această procedură dacă ai semnatură electronică.

Dacă te-am ajutat să înțelegi de ce este în cazul divorțului este preferabilă calea încheierii acordului de mediere și apoi acțiunea în instanță, mă bucur foarte mult, articolul meu si-a atins scopul. Dacă soțul nu poate fi convins să semneze acordul de mediere, exista solutii pe care le-am recomandat in articolul: Vrei un Divorț în România din străinătate? Ce se întâmplă dacă soțul nu este acord cu divorțul sau cu legea aplicabilă divorțului.

Dacă sunteți hotărâti să urmați calea divorțului prin acord de mediere cea mai simplă, rapidă și eficientă calea de a-mi scrie este prin completarea formularului de mai jos!

 

 

Av. Gabriel Dragomir

 

 

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *