Avocat Gabriel Dragomir

Mă puteți găsi și pe:

Acţiunea în anularea AGA

Hotărârile Adunării Generale a Asociaţilor sunt obligatorii chiar şi pentru asociaţii care nu au luat parte la hotărâre sau au votat în contră. Acţiunea în anularea AGA reprezintă mijlocul procedural prin care se solicită în instanță anularea hotărârilor care sunt contrare legii sau actului constitutiv.

1.Acțiunea în anularea AGA este specifică asociatului.

 

Potrivit Art. 1912 Cod Civil asociațul nemulțumit de o hotărâre luată cu majoritate, o poate contesta la instanța judecătorească în termen de 15 zile de la sedința adunării sau de la data când a luat cunoștință de această hotărâre.

Singurii care pot solicita anularea AGA sunt asociații, o persoană prejudiciată printr-o hotărâre AGA nu poate solicita anularea acesteia. Așadar, printr-o acțiune introdusă împotriva societății, asociatul nemulțumit de decizia luată care nu a participat la luarea hotărârii AGA sau care a votat în contră, poate solicita la Tribunal anularea hotărârii respective.

În practică, cele mai multe acțiuni privitoare la anularea hotărârilor AGA vizează: nerespectarea formalităților procedurale, ignorarea punctelor noi introduse pe ordinea de zi, lipsa cvorumului pentru adoptarea hotărârii sau neparticiparea asociaților îndreptățiți.

2. Persoana neasociat prejudiciată prin AGA poate solicita repararea prejudiciului cauzat

 

Potrivit dispozițiilor Art. 61 din Legea 31/1990: ”Creditorii sociali și orice alte persoane prejudiciate prin hotărârile asociților privitoare la modificarea actului constitutiv pot formula o cerere de opoziție prin care să solicite instanței judecătorești să oblige, după caz, societatea asociații la repararea prejudiciului cauzat.”

În concluzie, obiectul cererii de opoziție poate fi numai repararea prejudiciului iar nu anularea hotărârii AGA. Astfel, dacă asociații cer dizolvarea volutară a societății pentru a evita datoriile către creditori, aceștia din urmă pot formula opoziție prin care să solicite obligarea asociaților la plata integrală a datoriilor.

În practică, a mai fost întâlnită situația în care, societatea cu datorii mari avea sediul expirat iar asociatul a solicitat dizolvarea și intrarea în faza de lichidare deoarece nu mai sunt îndeplinite condițiile referitoare la sediul social. O astfel de cerere a fost respinsă ca inadmisibilă deoarece administratorul sau asociatul nu poate avea calitatea de persoană interesată în înțelesul Art. 237 alin. 1 din Legea 31/1990.

3.Ce reții

Dacă ești asociat într-o societatea comercială și ești nemulțumit de hotărârea AGA adotată, ai la dispoziție actiunea în anularea AGA. Dacă ai fost prejudiciat printr-o hotărâre AGA, poți solicita instanței repararea prejudiciului.

Dacă am reușit să te fac să înțelegi care sunt soluțiile pe care le ai la dispoziție în situația în care ai fost prejudiciat printr-o hotărâre AGA atunci articolul meu și-a atins scopul. Dacă dorești să demarezi o prcedură judiciară poți să îmi scrii:

  • prin rețele de socializare sau
  • accesând butonul:

Av. Gabriel Dragomir


Spune-mi despre nevoile tale specifice!
Ca avocat ofer servicii pentru a te ajuta să transformi problemele în soluții!
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

1 thought on “Acţiunea în anularea AGA”

  1. Allison Howart

    Când l-am găsit pe Dr. Ogume, aveam nevoie disperată de a-l aduce înapoi pe fostul meu iubit. M-a lăsat pentru o altă femeie. S-a întâmplat atât de repede și nu am avut niciun cuvânt de spus în situație. El m-a abandonat după 3 ani fără nicio explicație. L-am contactat pe Dr. Ogume prin contactul său și El mi-a spus ce trebuie să fac înainte să mă poată ajuta și am făcut ceea ce mi-a spus, după ce i-am oferit ceea ce dorea, a aruncat o vrajă de dragoste pentru a ne ajuta să ne reîntregim. La scurt timp după ce și-a făcut vraja, iubitul meu a început din nou să-mi trimită mesaje text și s-a simțit oribil pentru ceea ce m-a supus. El a spus că sunt cea mai importantă persoană din viața lui și el știe asta acum. Ne-am mutat împreună și el a fost mai deschis față de mine decât înainte și a început să petreacă mai mult timp cu mine decât înainte. De când dr. Ogume m-a ajutat, partenerul meu este foarte stabil, fidel și mai aproape de mine decât înainte. Îl recomand cu drag pe Dr. Ogume oricui are nevoie de ajutor. E-mail: ogumenspellcaster@gmail.com

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *