Avocat Gabriel Dragomir

Mă puteți găsi și pe:

Contestație Amendă Radar pentru păstrarea dreptului de a conduce. Redactare şi Depunere ONLINE!

O contestație amendă radar poate privi:

  • Legalitatea adică anularea procesului verbal de constatare și sancționare a contravenției deoarece procesul verbal întocmit nu îndeplinește condițiile legale sau
  • Înlăturarea măsurii complementare a suspendării dreptului de a conduce atunci când datorită împrejurărilor în care a fost depășită viteza această masură complementară nu se impune.

Potrivit Art. 31 al. 1 din OG 2/2001 privind Regimul Juridic al Contravențiilor, orice amendă poate fi contestată în instanță în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acesteia. Asta înseamnă că dacă ai fost sancționat pentru depășirea vitezei legale, în termen de  15 zile de la primirea procesului verbal care constată depășirea vitezei legale, poți formula contestație amendă radar.

Curtea Constituțională a României a subliniat în numeroase hotărâri pe care le-a pronunțat că persoana care formulează o plângere împotriva amenzii nu trebuie să îsi demonstreze propria nevinovăție. Prin urmare, instanța în virtutea rolului activ de aflare a adevărului, impus de Art. 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului,  are obligația de a administra toate probele din care să rezulte în mod cert depășirea vitezei legale.

În cazul depășirii vitezei legale, fiind o contravenție constatată cu ajutorul mijloacelor electronice de măsurare, înregistrările fac parte integrantă din procesul verbal pentru a se putea face dovada că înregistrarea este făcută în mod legal iar situația de fapt corespunde celei reținute de agentul constatator în procesul verbal.

A. Legalitatea procesului verbal – Contestație amendă radar pentru anularea procesului verbal deoarcece acesta nu îndeplineşte condițiilor legale

 

A.1. Anularea pentru neîndeplinirea cerințelor impuse de lege

Procesul verbal care conține constatările agentului constatator fac dovada deplină asupra situției de fapt reținute și a încadrării în drept până la proba contrară. Potrivit dispozițiilor Art. 249 din Codul de Procedură proba contrară trebuie făcută de cel care care a fost amendat deoarece acesta susține că situația de fapt este diferită de cea reținută în cuprinsul procesului verbal. În acest scop contravenientul are dreptul să solicte înregistrarea video și verificările metrologice ale aparatului radar.

Sub aspectul legalității trebuie verificate cerințele impse de Art. 16 și Art. 17 in OG Nr. 2/2001. Dacă se constată că procesului verbal îi lipsește unul dintre elementele enumerate la Art. 16, pentru anularea procesului verbal, contravenientul trebuie să facă dovada unei vătămări ce nu poate fi înlăturată decât prin anulare procesului verbal. Merită a fi anlizată sub incidența acestui articol descrierea faptei contravenționale în cadrul procesului verbal pentru a observa dacă mențiunile agentului constatator ridică serioase dubii asupra situației de fapt reținute.

Dacă procesului verbal îi lipsește unul din elemetele enumerate la articolul 17, atunci sancțiunea care intervine este nulitatea absolută iar contravenientul nu trebuie să facă dovada vreunei vătămări. În acest caz, dacă de exemplu agentul constatator a menționat greșit numele străzii pe care contravenientul a depășit viteza legală se poate presupune că fapta contravențională nu există iar procesul verbal trebuie anulat.

 

A.2. Nerespectarea condițiilor de utilizare a cinemometrului

Utilizarea cinemometrelor folosite de Politia Romana la stabilirea vitezei de circulatie a autovehiculelor pe drumurile publice sunt stabilite prin Norma de metrologie legala NML-021-05 din 23.11.2005 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 102 bis din 7.12.2005.

În conformitate cu prevederile art. 4 din norma mai sus menționată,  înregistrarea trebuie să conțină mențiunea că a fost efectuată autotestarea cinemometrului, trebuie să fie efectuată numai de către operatori calificati și numai de către aparate verificate metrologic care au fost marcate, sigilate și însoțite de buletinul  de verificare metrologică.

În plus, potrivit prevederilor 3.5.1. din norma de metrologie, înregistrarea efectuată trebuie să conțină data, ora, valoarea vitezei și  imaginea autovehiculului, din care să poată fi pus în evidență numărul de înmatriculare al acestuia.

A.3 Planșele foto depuse de Poliția Română nu respectă cerințele legale

Dacă o contestație amendă radar are șanse mici să fie admisibilă pentru nerespectarea condițiilor de utilizare a cinemometrului, există șanse să fie admisibilă pentru nerespectarea condițiilor legale ale planșelor foto depuse la dosar.

Una din situațiile des întâlnite în practică este aceea a imposibilității de distingere a numărului de înmatriculare al autovehiculului. Se poate întâmpla în cazul înregistrărilor efectuate în mișcare, pe timp de ceață, pe ploaie, pe ninsoare sau furtună ca numărul de înmatriculare să nu fie vizibil.

B. Păstrarea dreptului de a conduce. Înlăturarea doar a măsurii complementare a suspendării dreptului de a conduce

 

Potrivit Art. 34 din OG Nr. 2/2001 instanța de judecată are competența de a analiza legalitatea procesului verbal de contravenție contestat din toate punctele de vedere, inclusiv din perspectiva proporționalității sancțiunii complementare a suspendării dreptului de a conduce.

În conformitate cu Art. 5 alin. 5 din OG Nr. 2/2001 sancțiunea aplicată trebuie să fie proporțională cu gradul de pericol social al faptei săvârșite. În continuare, Art. 21 din același act normativ dispune că pedeapsa aplicată trebuie să fie proporțională cu gradul de pericol social al faptei săvârșite, ținându-se seama de împrejurările în care a fost săvârșită fapta, de modul și mijloacele de săvârșire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum și de circumstanțele personale ale contravenientului  dar și de celelalte date înscrise în procesul-verbal.

În consecință, respectarea principiului proporționalității impune evaluarea faptei contravenționale prin raportare la gravitatea acesteia. Deci dacă ai depășit viteza legală deoarece te aflai într-o stare de necesitate (ex. trebuia să ajungi urgent la un copil sau părinte bolnav) poți solicita instanței de judecată înlăturarea măsurii complementare a suspendării dreptului de a conduce.

În acest sens s-a pronunțat și Curtea Europeană a Drepturilor Omului care a subliniat ăn hotărârile pronunțate că sancțiunea complementară a suspendării dreptului de a conduce are caracter penal, nu se impune aplicarea ei automată ci individualizarea acesteia.

C. Soluția pentru contestare amendă radar

 

În concluzie, prezumția de veridictate a procesului verbal nu se poate situa deasupra prezumției de nevinovăție. Dacă există dubii cu privire la viteză, poți  solicita anularea procesului verbal, dacă depășirea vitezei legale a fost impusă de împrejurări independente de voința ta (în afară de stări de necesitate, un bun exemplu ar fi depășirea unei coloane de cicliști care au accelerat în momentul depășirii) poți solicita înlăturarea măsurii complementare a suspendării dreptului de a conduce.

Poți contesta amenda primită pentru radar pentru a beneficia de permis în perioada imediat următoare. Dacă formulezi o astfel de plângere verifică cel puțin îndeplinirea cerințelor preăzute la Art. 16 si 17 din OUG  2/2001 și solicită înregistrarea video și pozele pentru a verifica modul în care condițiile metrologice permit vizibilitatea și identificarea numărului de înmatriculare.

În cazul în care dorești să îți crești sanșele de reușită ale plangerii contravenționale, mă poți contacta online prin:

  • Rețelele de socializare sau aplicațiile mobele
  • Apasă acest
  • Sau  trimite solicitarea ta aici.

Av. Gabriel Dragomir

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

1 thought on “Contestație Amendă Radar pentru păstrarea dreptului de a conduce. Redactare şi Depunere ONLINE!”

  1. Allison Howart

    Când l-am găsit pe Dr. Ogume, aveam nevoie disperată de a-l aduce înapoi pe fostul meu iubit. M-a lăsat pentru o altă femeie. S-a întâmplat atât de repede și nu am avut niciun cuvânt de spus în situație. El m-a abandonat după 3 ani fără nicio explicație. L-am contactat pe Dr. Ogume prin contactul său și El mi-a spus ce trebuie să fac înainte să mă poată ajuta și am făcut ceea ce mi-a spus, după ce i-am oferit ceea ce dorea, a aruncat o vrajă de dragoste pentru a ne ajuta să ne reîntregim. La scurt timp după ce și-a făcut vraja, iubitul meu a început din nou să-mi trimită mesaje text și s-a simțit oribil pentru ceea ce m-a supus. El a spus că sunt cea mai importantă persoană din viața lui și el știe asta acum. Ne-am mutat împreună și el a fost mai deschis față de mine decât înainte și a început să petreacă mai mult timp cu mine decât înainte. De când dr. Ogume m-a ajutat, partenerul meu este foarte stabil, fidel și mai aproape de mine decât înainte. Îl recomand cu drag pe Dr. Ogume oricui are nevoie de ajutor. E-mail: ogumenspellcaster@gmail.com

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *