Avocat Gabriel Dragomir

Mă puteți găsi și pe:

Consultanță contract de credit încheiat în monedă străină

Pornind de la realitatea că în momentul încheierii unui contract de credit consumatorul se află într-o situație de inferioritate față de bancă atât în ceea ce privește puterea de negociere cât și  nivelul de informare, am apreciat că este necesar un serviciu prin care consumatorul să beneficieze de consultanță contract de credit mai ales atunci când contractul de credit urmează a fi încheiat în monedă străină.

Ideea de inferioritate a consumatorului în raport cu banca face obiectul unui sistem de protecție instituit la nivel european prin Directiva 93/13.  Acestă directivă obligă statele membre să prevadă un mecanism prin care orice clauză contractuală care nu a făcut obiectul unei negocieri individuale să poată fi controlată pentru apreciere caracterului său abuziv.

Ce urmăresc în cadrul serviciului consultanță contract de credit

 

Contractele de credit încheiate în monedă străină conțin un mecanism de indexare defavorabil consumatorului. Împrumutații trebuie să suporte costurile legate de diferența de curs între cursul de cumpărare al acestei monede utilizat la deblocarea fondurilor și cursul de vânzare al acesteia, utilizat pentru ratele lunare de rambursare.

Acest mecanism de indexare trebuie observat și discutat anterior semnării contractului deoarece CJUE a stabilit în cursul anului 2019 prin mai multe decizii faptul că atunci când vorbim despre împrumut în monedă străină clauzele referitoare la riscul valutar definesc obiectul principal al contractului de împrumut.  Astfel, eliminarea mecanismului de indexare și a diferenței dintre cursurile de schimb prin considerarea acestor clauze drept abuzive ar putea conduce la dispariția riscului valutar în lipsa căruia existenta contractului de credit este incertă.

Riscul este ridicat deoarece dacă instanța decide în sensul anulării contractului de credit ca urmare a lipsei obiectului, consecința pentru împrumutat este restituirea anticipată a întregului împrumut. Este adevărat ca recomandările CJUE  sunt în sensul ca un consumator aflat în acestă situație să iși exprime consimțământul dacă dorește ca o astfel de clauză să fie considerată abuzivă sau să fie menținută în contract dar riscul restituirii integrale a împrumutului poate fi greu de suportat.

Valoarea DAE și modul în care poate fi modificată

 

Potrivit Articolului  4  din Directiva 87/102 contractul de credit trebuie să cuprindă mențiunea DAE, precum și condițiile potrivit cărora aceasta din urmă poate fi modificată.

Mentionarea în contractul de credit a Dobânzii Anuale Efective (DAE) permite consumatorului să înțeleagă  costului global al creditului, sub forma unei dobânzi calculate potrivit unei formule matematice unice. Comunicarea acestei informații în etapa publicității, în afară de faptul că permite consumatorului să aprecieze întinderea obligației sale de plată, contribuie la transparența contractului și permite consumatorului să compare ofertele de creditare.

Majorarea unilaterală a comisioanelor, dobânzilor și taxelor

 

Într-un articol anterior am explicat de ce comisioanele bancare ar trebuie considerate ” de facto” clauze abuzive și excluse din contractul de credit. Obiectul contractului de credit trebuie să fie limitat la restituirea sumei împrumutate, la plata dobânzii pentru suma împrumutată și la plata penalităților de întârziere în cazul neplății la timp.

Dacă potrivit contractului de credit banca are dreptul de a majora în mod uniletaral dobânzile și taxele, o astfel de clauză poate fi considerată abuzivă de catre instanță dar semnarea contractului cu o astfel de clauză are consecințe prejudiciabile pentru împrumutat deoarece până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești acesta are obligația de a achita dobânzile și taxele modificate în mod unilateral.

Consultanță contract de credit online

 

Da, este posibilă consultanța juridică online prin încărcarea contractului de credit  folosind  serviciul Încarcă Documente sau prin trimiterea acestuia pe email, facebook sau whatapp.

 

Av. Gabriel Dragomir


Spune-mi despre nevoile tale specifice!
Ca avocat ofer servicii pentru a te ajuta să transformi problemele în soluții!
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *