Avocat Gabriel Dragomir

Mă puteți găsi și pe:

Condiții legale pentru dizolvare și lichidare voluntară fără lichidator

Dizolvarea este prerogativa exclusivă a asociatilor, care pot decide pentru dizolvare si lichidare voluntară fără lichidator  a societății tot aşa cum au decis şi înfiinţarea societăţii sau schimbările intervenite pe parcursul funcționării societății. Acest drept nu poate fi limitat de lege, de instanță sau de nemulțumirea unui creditor.

Asociaţilor societăţii nu le poate fi interzisă adoptarea hotărârii de dizolvare și lichidare voluntară fără lichidator  pentru motivul existenţei unei creanţe, deoarece legea nu prevede o astfel de condiţie, iar creditori  au mijloace legale de recuperare a crențelor în cadrul procedurii de lichidare.Potrivit Art. 61 al. 1 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale creditorii societății pot formula opoziție la hotarârea de dizolvare și  lichidare prin care să solicite obligarea societății sau a asociaților la repararea prejudiciului cauzat. Prin opoziție nu se poate solicita desființarea hotărârii AGA deoarece, dizolvarea întemeiată pe Art. 235 din Legea societăților comerciale,  reprezintă prerogativa exclusivă a asociaților.

1. Dizolvare și lichidare voluntară fără lichidator reprezintă tot o modalitate de modificare a actului constitutiv

 

Dizolvărea și lichidarea voluntară fără lichidator reprezintă tot un caz de modificare a actului constitutiv prin care asociaţii sunt liberi să decidă motivele pentru care hotărăsc să înceteze activitatea societăţii. Art. 227 al. 1 din Legea 31/1990 nu condiţionează adoptarea hotărârii de dizolvare voluntară de inexistenţa datoriilor societăţii către creditori.

Conform dispoziţiilor art. 227 alin. (1) lit. d din Legea nr. 31/1990, societatea comercială se dizolvă prin hotărârea adunării generale, asociaţii având dreptul să decidă şi începerea procesului de dispariţie a societăţii comerciale, adică lichidarea.   Potrivit dispoziţiilor art. 61 din Legea nr. 31/1990 republicată, „creditorii sociali şi orice alte persoane prejudiciate prin hotărârile asociaţilor privitoare la modificarea actului constitutiv pot formula o cerere de opoziţie prin care să solicite instanţei judecătoreşti să oblige, după caz, societatea sau asociaţii la repararea prejudiciului cauzat, prevederile art. 57 fiind aplicabile.”

În procedura de lichidare a societăţii, urmare dizolvării ei voluntare, lichidatorii, potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, au obligaţia de a realiza inventarierea bunurilor societăţii şi stabilirea exactă a activului şi pasivului, în vederea stingerii tuturor obligaţiilor sociale.

În situația în care hotărârea de dizolvare voluntară are ca motiv imposibilitatea realizării obiectului de activitate stabilit prin actul constitutiv, este exclusă prejudicierea vreunui creditor. Asociaţilor societăţii nu le poate fi interzisă adoptarea hotărârii de dizolvare pentru motivul existenţei unei creanţe, de vreme ce legiuitorul însuşi nu a stabilit o astfel de condiţie, iar creditorii nu pot pretinde că ar rămâne neîndestulați, câtă vreme legea stipulează căile de realizare a creanţelor tuturor creditorilor, începând cu bilanţul de lichidare întocmit de lichidator, care are obligaţia să asigure plata creditorilor şi continuând cu atragerea răspunderii organelor de conducere ale societăţii, în măsura în care aceasta însăşi ar fi în imposibilitate de stingere a creanţelor datorate potrivit art. 237 ind. 1 din Legea  nr. 31/1990.

2. Cum îmi scrii

Dacă acest articol a fost util poți să îl distrubui pentru a-i face și pe alții să înțeleagă.

Dacă vrei să te ajut pentru dizolvare și lichidare volutară cel mai rapid, simplu și economic mod de a-mi scrie este prin utilizarea formularului de mai jos. Evident, dacă îți este mai ușor, poți să îmi scrii și prin aplicații mobile sau rețele de socializare.

 

 

Av. Gabriel Dragomir

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.