Serviciul Cesiune Părți sociale este un serviciu destinat transmiterii părtilor sociale și de interes prin procedură online.

-Persoana fizică sau juridică care deține părțile sociale dorește să le cesioneze asociaților sau unor persoane din afara firmei.

  • Actul Constitutiv în variantă word
  • Actele de identitate ale persoanelor fizice sau certificatele de înregistrare ale persoanelor juridice
  • În baza acetor acte voi redacta actele necesare cesiunii care vor trebuie semnate

Taxe ORC - în funcție de conținutul hotârârii adunării generale a asociaților - de la 122 lei

Onorariu avocațial - de la 750 lei

  • Contractul de asistență juridică se semnează online
  • Actele se trimit prin intermediul platformei încărcare acte, prin email sau prin rețele se socializare sau comunicare
  • Actele originale se transmit la sediul firmei prin poștă sau curier