Avocat Gabriel Dragomir

Mă puteți găsi și pe:

Cea mai rapidă opțiune pentru divorț din străinătate cu copii

În articolul anterior, ți-am explicat de ce în cazul divorțului din străinătate unica opțiune este avocatul. În cazul unui divorț din străinătate cu copii, cea mai rapidă opțiune este închierea unui acord de mediere cu privire la cererile accesorii divorțului urmată de divorțul pe cale judiciară. Astfel, instanța învestită cu soluționarea divorțului urmează a pronunța desfacerea căsătoriei și ratificarea acordului de mediere referitor la cererile accesorii divorțului cu privire la numele soților după desfacerea căsătoriei și raporturile dintre soți și copii după desfacerea căsătoriei. Urmând acesta procedură, ai toate șansele ca în 2-3 luni divorțul să se finalizeze.

Realizând un acord de mediere cu privire la cererile accesorii divorțului eviți efectuarea anchetei socială în țara unde se află copii, audierea martorilor în țară sau în străinătate prin comisie rogatorie și traducerea documentelor necesare citării. Este inutil sa îți spun că toate aceste proceduri presupun minim 1 an si costuri pe măsură.

         Este permis acordul de mediere în cazul divorțului?

 

Mediatorii nu au competența de a dispune desfacerea căsătoriei prin divorț deoarece desfacerea căsătoriei privește starea civilă a unei persoane care ține de domeniul legii iar acesta nu poate fi schimbată decât de un reprezentant al statului învestit de lege să îndeplinească acest serviciu public.  Mediatorii nu au calitatea reprezentanţi ai statului aflați în exercitarea unei funcţiei publice care poate să dispună cu privire la statutul persoanei fizice.

În schimb, potrivit  art. 64 alin. (1) din Legea nr. 192/2006, mediatorii au comptența de a soluţiona pe cale amiabilă cererile accesorii divorţului cum ar fi numele soţilor, modalitatea de exercitare a drepturilor părinteşti sau locuinţa copilului . Aceste înţelegeri pot constitui obiect al medierii matrializată într-un acord de mediere. În plus, dispozițiile Art. art. 383 alin. (1), art. 396 alin. (1) şi art. 400 din Codul Civil permit posibilitatea încheierii între soți a unor înțelegeri referitoare la numele acestora, la modalitatea de exercitare a drepturilor părinteşti sau la locuinţa copilului.  În acest sens s-a pronunțat și Înalta Curte de Justiție și Casație a României prin RIL Nr. 33/2019.

           Cum pot semna acordul de mediere din străinătate

 

Cea mai bună soluție pentru semnarea acordului de mediere este semnătura electronică. Dacă nu ai semnatură electronică o poți obține cu 30 euro de la o societate autorizată din regiunea în care locuiești. Costă mai putin decât expedierea plicului în România si pentru obținerea ei este suficient să te prezinți cu un act de identitate.

Dacă îți este imposibil să obții semnătura electronică atunci avocatul ales trebuie să certifice identitatea părților și semnătura. În acest scop eu am disponibil contract de asistență juridică online dar trebuie să organizez și o sesiune video.

             Lipsa acordului de mediere cu privire la cererile accesorii divorțului

 

                      Potrivit Art. 8 din Regulamentul CE Nr. 2201/2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și materia răspunderii părintești, în privința răspunderii părintești, competența instanțelor judecătorești se determină după criteriul reședinței obișnuite a copilului la momentul sesizării instanței, fiind vorba de o competență exclusivă a organelor judiciare.

                  În conformitate cu dispozițiile Art. 12 al. 3 din Regulamentul CE Nr. 2201/2003, instanțele dintr-un stat membru sunt competente în materie de răspundere părintească atunci când copilul are o legatură strânsă cu acest stat membru, în special datorită faptului că unul dintre titularii răspunderii părintești își are reședința obișnuită aici sau copilul este resortisant al acestui stat membru sau competența instanțelor a fost acceptată în mod expres sau în orice alt mod neechivoc de către toate părțile la data sesizării instanței, iar competența este în interesul superior al minorului.

                   În consecință, pentru ca instanța româna să se pronunțe cu privire la relațiile dintre părinți (foștii soți) și copii lor minori după desfacerea căsătoriei, trebuie dovedit că există o legătură strânsă între statul român și minor. În caz contrar, asupra acestor aspecte urmează a se pronunța instanța în a cărei rază teritorială își are stabilită locuința minorul. 

                 Cea mai rapidă opțiune pentru Divorț din străinătate cu copii pe cale judicară

 

Dacă au încheiat acordul de mediere cu privire la numele soţilor, modalitatea de exercitare a drepturilor părinteşti sau locuinţa copilului, pentru divorț din străinătate cu copii, soții prin avocat vor sesiza instanța judecătorească cu o cerere prin care vor solicita desfacerea căsătoriei prin acordul soților și ratificarea acordului de mediere încheiat între aceștia. Ambii soți vor fi reprezentați de același avocat iar la termenul stabilit, instanța va verifica doar existența consimțământului în privința desfacerii căsătoriei și va ratifica acordul de mediere care consfințește înțelegerea părților.

                     Ce reții

Cea mai rapidă modalitate de a divorța din străinătate atunci când ai copii minori este încheierea unui acord de mediere cu privire la cererile accesorii divorțului urmată de divorțul pe cale judiciară. Poți face foarte repede această procedură dacă ai semnatură electronică.

Dacă te-am ajutat să înțelegi de ce este în cazul divorțului este preferabilă calea încheierii acordului de mediere și apoi acțiunea în instanță, mă bucur foarte mult. Dacă soțul nu poate fi convins să semneze acordul de mediere îți recomand articolul: Divorț din străinătate când soțul nu este de acord. Cât durează și cum poți termina mai repede.

 

Av. Gabriel Dragomir

 

 Spune-mi despre nevoile tale specifice!
Ca avocat ofer servicii pentru a te ajuta să transformi problemele în soluții!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *