Avocat Gabriel Dragomir

Mă puteți găsi și pe:

Ce este titlu executoriu european și de ce este necesar pentru executarea silită într-un alt stat membru

Executarea unei creanţe într-un  stat membru diferit de cel în care a fost pronunțată hotararea care o constată se poate face doar în baza unui titlu executoriu european. Doar în baza titlului executoriu european executarea silită poate începe într-un alt stat membru.

1. Dreptul comun în materia recunoașterii și executării hotărârilor străine în Uniunea Europeană

 

Așa cum a reținut și Curtea Constituțională în considerentele Decizie Nr. 294/2016 condițiile de recunoștere și executare a hotărârilor pronunțate într-un stat membru dar care urmează să fie executate în alt stat membru sunt stabilite de Regulamentul UE 1215/2012  care reprezintă dreptul comun în materia recunoașterii și executării hotărârilor străine în Uniune Europeană. Avantajul major al acestui regulament european este  faptul că pentru obţinerea unui titlu executoriu european nu mai este necesară parcurgerea procedurii recunoașterii hotărârilor străine reglementată de Art. 1095-1102 Cod Procedură Civilă.

Potrivit considerentului 26 din preambulul regulamentului menționat, încrederea reciprocă în administrarea justiției în cadrul Uniunii Europene justifică principiul potrivit căruia hotărârile pronunțate într-un stat membru ar trebui recunoscute în toate statele membre, fără să fie necesare proceduri speciale.

În consecință, o hotărâre pronunțată de instanțele unui stat membru ar trebui tratată ca și cum ar fi pronunțată în statul membru solicitat.

Această concluzie se desprinde și din cuprinsul Art. 41 al. 1 din Regulamentul UE 1215/2012 care arată expres că o hotărâre pronunțată într-un stat membru care este executorie în statul membru solicitat este executată în aceleași condiții ca o hotărâre pronunțată  în statul membru solicitat.

Referindu-ne la executarea în România a unei hotărâri judecătorești pronunțate într-unul din statele UE, acesta urmează sa fie executată ca și o hotărâre pronunțată de instanțele române. Prin urmare, pentru executarea silită a hotărârii pronunțate în străinătate este necesară parcurgerea aceleți proceduri ca și pentru o hotărâre pronunțată în România, respectiv încuviințarea executării silite prevăzută de Art. 666 Cod Procedură Civilă.

2.Titlul Executoriu European

 

În scopul executării într-un stat membru a unei hotărâri pronunțate în alt stat membru potrivit Art. 42 al. 1 lit. a și b din Regulamentul European 1215/2012, creditorul furnizează o copie hotărârii care îndeplinește toate condițiile necesare în vederea stabilirii autenticității acesteia (adică legalizată și tradusă) și certificatul eliberat eliberat în conformitate cu Art. 53 care atestă că hotărârea este executorie și care conține un rezumat al hotărărârii, precum și, dacă este cazul, informații relevante cu privire la cheltuielile de judecată și calcularea dobânzii.

O hotărâre judecătorească emisă în Spania reprezintă  titlul executoriu european și poate fi pusă în executare pe teritoriul României  dacă este însoțită de certificatul eliberat eliberat în conformitate cu Art. 53 din Regulamentul UE 1215/2015 (Anexa 1). În caz contrar încuviințarea executării silite va fi respinsă ca inadmisibilă. Invers, o hotărâre judecătorească emisă în România poate fi pusă în executare în Spania dacă este însoțită de Anexa 1.

3. Ce reții și cum îmi scrii pentru începerea executării silite în baza unui titlu executoriu european

 

Titlul executoriu european înseamnă hotărârea pronunțată în statul membru UE și Anexa prevăzută de Art. 53 din Reg. UE 1215/2012.

Dacă trebuie să începi o executare silită europeană, cel mai rapid, simplu și economic mod de a-mi scrie este prin utilizarea formularului de mai jos. Evident, dacă își este mai ușor, poți să îmi scrii și prin aplicații mobile sau rețele de socializare.

 

Av. Gabriel Dragomir

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *