Avocat Gabriel Dragomir

Mă puteți găsi și pe:

Avocat Online pentru Contestație Decizie de Pensie în 2020

În situația în care la stabilirea drepturilor de pensie nu au fost luate în calcul veniturile realizate din orele suplimentare, prime, acorduri globale sau alte asemenea sporuri care au avut caracter permanent și au fost incluse în venitul brut realizat pentru care s-a oprit și s-a virat CAS poți contesta această decizie de pensie prin: Contestație de Decizie de Pensie.

Pe scurt, poti contesta decizia de pensie dacă de exemplu dacă ai realizat venituri din ore suplimentare care nu au fost luate în calcul la stabilirea pensiei dar pentru care s-a reținut și virat CAS. Poți sa iși dai seama foarte usor dacă aceste venituri nu a fost luate în calcul la stabilirea punctului de pensie deoarece se menționează acest lucru pe Decizia de pensie în partea de jos. Pentru aceste sume s-a reținut și virat CAS dacă salariul net (cel primit “în mâna”) a fost mai mic decât salariul brut (cel înscris pe fluturaș).

Punctajul anual se stabilește prin raportare la venitul salarial brut

  

 În conformitate cu dispozițiile Art. 96 al. 1 din Legea 263/2010, punctajul anual al asiguratului se determină prin împărțirea la 12 a sumei punctajelor lunare realizate în anul calendaristic respectiv.  În continuare, potrivit dispozițiilor Art. 96 al. 2 punctajul lunar se calculează prin raportarea câstigului salarial brut, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul al contribuției la asigurari sociale, la câștigul salarial mediu brut din luna respectiva, comunicat de Institutul National de Stattistica.

 Potrivit art. 165 alin. (2) din Legea nr. 263/2010, la determinarea punctajelor lunare, pe lângă salariile prevăzute la Alineatul 1, se au în vedere și sporurile cu caracter permanent, care după data de 01.04.1992, au făcut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislației anterioare și sunt înscrise în carnetul de muncă sau sunt dovedite cu adeverințe eliberate de unități, conform legislatiei in vigoare.

Principiul Contributivității

 De asemenea, unul dintre principiile de bază ale Legii 263/2010 este reglementat prin dispozițiile Art. 2 lit. c, respectiv, principiul contributivității, conform căruia fondurile de asigurări sociale se constituie pe baza celor datorate de persoane fizice și juridice participante la sistemul public de pensii, drepturile de asigurări sociale cuvenindu-se în temeiul contribuțiilor sociale plătite. Acest principiu este preluat din vechea reglementare, respectiv, Art. 2 lit e din legea 19/2000 și poate fi rezumat, în esenta prin faptul că: orice element salarial efectiv încasat pe parcursul întregului stagiu de cotizare, pentru care salariatul și/sau angajatorul a achitat contribuții de asigurari sociale, trebuie să se reflecte în cuantumul pensiei. 

  Principiul este respectat pentru stagiile de cotizare ulterioare datei 01.04.2001, data intrării în vigoare a legii 19/2000 și menținut și după intrarea în vigoare a legii 263/2010, astfel că soluția trebuie să fie aceeași în cazul stagiilor de cotizare realizate sub imperiul ambelor legi.

 Nu se poate accepta ca o perioadă, în care un asigurat a realizat venituri din ore suplimentare, prime si venituri din acord global sau sporuri, să nu fie avută în vedere în nici un mod la stabilirea stagiului de cotizare şi, implicit, a punctajului mediu anual pe baza căruia se determină pensia, întrucât o astfel de concluzie ar contraveni principiului contributivităţii, potrivit caruia, asa cum am aratat mai sus,  fondurile de asigurări sociale se constituie pe baza contribuţiilor datorate de persoanele fizice şi juridice, participante la sistemul public, drepturile de asigurări sociale cuvenindu-se pe temeiul contribuţiilor de asigurări sociale plătite. 

 Mai mult decât atât aceste venituri trebuie avute în vedere la calcularea drepturilor de pensie, independent de regimul juridic al contribuției la asigurări sociale și de perioada în care au fost realizate pentru că altfel în prestația de asigurari sociale nu s-ar reflecta prețul plătit pentru riscul asigurat.

Aplicarea Principiului Contributivității este obligatorie

 

 Prin decizia nr. 19/17.10.2011 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pronunţată în interesul legii s-a statuat că formele de retribuire obţinute în acord global , prevăzute de art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 57/1974, vor fi luate în considerare la stabilirea şi recalcularea pensiilor din sistemul public dacă au fost incluse în salariul brut şi pentru acestea s-a plătit contribuţia de asigurări sociale la sistemul public de pensii

 Prin Decizia nr.19/10.10.2012 a ICCJ , cu caracter obligatoriu, în interpretarea și aplicarea prevederilor art. 2 lit. e) si art. 164 alin. (2) si (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale și pct. V din anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, sporurile și alte venituri suplimentare, realizate anterior datei de 1 aprilie 2001 vor fi luate în considerare la stabilirea și recalcularea pensiilor din sistemul public daca au fost incluse în baza de calcul conform legislației anterioare, sunt înregistrate în carnetul de muncă sau în adeverințele eliberate de unități, conform legislației în vigoare și pentru acestea s-a plătit contribuția de asigurări sociale

 Totodată, prin Decizia nr. 5 din 20 septembrie 2010 pronunțată în recurs în interesul legii, Înalta Curte de Casație și Justiție – Secțiile Unite a admis recursul în interesul legii formulat de Procurorul General al Parchetului de pe langa Înalta Curte de Casație și Justiție  și a decis că, în interpretarea dispozițiilor art. 2 lit. e), art. 78 si art. 164 alin. (1) si (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale și ale art. 1 si 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, sumele plătite pentru munca prestată de foștii salariați în regim de lucru prelungit, în condițiile art. 1 si 2 din Hotărârea Consiliului de Ministru nr. 1.546/1952, se au în vedere la stabilirea și recalcularea pensiilor din sistemul public. 

JURISPRUDENȚA CEDO

 

   Neluarea în considerare a unor sume pentru care s-au plătit contribuțiile de asigurări sociale echivalează cu o încalcare a principiului contributivității, dar și a Jurisprudenței Curții Europeane a Drepturilor Omului care a  stabilit că drepturile de asigurări sociale cuvenite în baza contribuțiilor de asigurări sociale plătite constituie un bun patrimonial în sensul art. 1 din Protocolul nr. 1 al Conventiei pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, ratificată de statul roman prin Legea nr. 30/1994. 

 Cu titlu de exemplu este de menționat Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului nr. 7 februarie 2012, pronunțată în Cauza Ana Maria Frimu s.a. impotriva Romaniei, prin care Curtea, deși a respins cererea ca inadmisibilă, a reafirmat faptul că art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție garantează plata prestațiilor sociale pentru persoanele care au achitat contribuții la bugetul asigurărilor sociale (relevantă în acest sens este și Cauza Constantin Abaluta s.a. împotriva Romaniei). 

Contestație Decizie de Pensie 2020

Urmare a modificării Legii 263/2010 prin Legea 127/2019, Contestație Decizie de Pensie se formulează direct la Tribunal.

Prin legea 127/2019 a fost exclusă contestația la Decizia de Pensie formulata la Comisia din Cadrul Casei de Pensii.

Ce reții?

Dacă ai realizat venituri pentru care ai plătit CAS dar care nu au fost luate în calcul la stabilirea pensiei poți formula Contestație Decizie de Pensie direct la Tribunal.

Dacă încarci aici Decizia de Pensie te pot ajuta online cu formularea Contestației. Înainte de a-ți trimite contestația voi face o evaluare a sanșelor de adminisibilitate.

Scrie-mi acum și putem rezolva și online sau fă o programare folosind formularul de contact.

Av. Gabriel Dragomir


Spune-mi despre nevoile tale specifice!
Ca avocat ofer servicii pentru a te ajuta să transformi problemele în soluții!
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *