Avocat Gabriel Dragomir

Mă puteți găsi și pe:

Avocat online pentru camera preliminară!

Prin acest articol vreau să îți dovedesc că în camera preliminară poți să ai succes, adică poți obține restituirea cauzei la Parchet.

Cunosc faptul că procentul dosarelor restituite la parchet este foarte mic dar asta nu m-a descurajat niciodată. Este la fel ca în tenis, pentru fiecare minge trebuie să lupți, nu trebuie să cedezi niciodată. Prin urmare, dacă există cereri sau excepții care pot fi invocate, trebuie invocate, susținute și argumentate cu jurispridență (dacă există).

Astfel, într-un dosar din  anul 2015, Curtea de Apel București a admis contestația împotriva încheierii de camera preliminară și a trimis cauza spre rejudecare deoarece judecatorul de cameră preliminară a respins doar cererea inculpatului de restituire a cauzei la Parchet și nu s-a pronunțat cu privire la legalitatea sesizării instanței. Deci, se poate,  camera preliminară poți să ai succes, important este să ai experiența necesară pentru a invoca lucurui pertinente.

Dar iată ce trebuie să invoci în camera preliminară pentru a avea succes:

                1. Neregularitatea rechizitoriului în Camera Preliminară

Din examinarea prevederilor Art. 346  al. 3 Cod Procedură Penală rezultă că pentru a dispune restituirea cauzei la Parchet în Procedura de Cameră Preliminară, judecătorul trebuie sa constate că rechizitoriul a fost neregulamentar întocmit, iar acestă neregularitate atrage imposibilitatea stabilirii obiectului și limitelor judecății.

Imposibilitatea stabilirii obiectului și limitelor judecății se realizează atunci când descrierea faptelor în rechizitoriu nu este facută într-o manieră rezonabilă, clară și inteligibilă care să facă referire la toate împrejurările care prezintă relevanță penală.

De exemplu, Curtea de Apel Suceava a decis că lipsa din rechizitoriu a detalierii actelor de instigare conduce în mod automat la constatarea neregularității actului de sesizare. Acestă hotărâre dovedește că în camera preliminară poți să ai succes.

Restituirea cauzei la Parchet pentru neregularitatea rechizitoriului poate fi dispusă și în situația în care judecătorul de cameră preliminară a exclus toate probele administrate în cursul urmăririi penale dar o astfel de situație nu s-a existat niciodată în practica judiciară.

                 2. Legalitatea si loialitatea administrării probelor în Camera Preliminară

Examinarea legalității administrării probelor în Camera Preliminară implică o evaluare din perspectiva legalității sau loialității administrării probelor în cursul urmării penale. Conceptual, probele, ca elemente de fapt ce servesc la constatarea existenței sau inexistenței infracțiunii și care contribuie la aflarea adevărului în procesul penal, nu pot fi obținute nelegal decât dacă mijlocul sau procedeul prin care se administrează acea probă este nelegal.

Judecătorul de Camera Preliminară analizează doar legalitatea administrării probelor, nu oportunitatea prin care s-a dispus sau respins administrarea unei probe de către organul de urmărire penală. Examinarea legalității presupune analizarea incidenței cazurilor de nulitate reglementate de Art. 281 si 282 Cod Procedură Penala prin coroborare cu Art. 102 Cod Procedură Penală. Judecătorul de cameră preliminară poate exclude probele care au caracter nelegal, nu și pe cele lipsite de relevanță.

Judecătorul de Camera Preliminară nu evaluează pertinența, concludența sau utilitatea probelor și nici nu poate să verifice raționamentul procurorului cu privire admiterea sau respingerea administrării unei probe.

Excluderea unei probe poate surveni:

1.Ca efect al constatării unei încălcări a legii (Ex. Declarație luată prin constrângere, violență sau tortură)

2.Și a unei vătămări dovedite de cel care o invocă

Așadar, sancționarea actelor procesuale sau procedurale nu operează prin simpla invocare a unei nelegalități, ci presupune, dovedirea unei vătămări aduse drepturilor inculpatului precum și constatarea că desființarea actului nelegal este unicul remediu pentru înlăturarea vătămării.

Concret, legalitatea administrării probelor nu privește insuficiența mijloacelor probatorii ci privește legalitatea administrării din perspectiva modului de administrare. Deci, este imposibilă restituirea cauzei la Parchet pentru completarea probatoriului. De asemenea, trebuie avut in vedere că: Respingerea unei probe nu înseamnă automat încălcarea dreptului la un proces echitabil.

           Ce reții

În camera preliminară poți să ai succes, nu este o etapă care trebuie tratată cu superficialitate. Este nevoie de să întelegi acestă instituție și să ai experiență relevantă.

Dacă ai nelămuriri, scrie-mi poate de lămuresc!

        Av Gabriel Dragomir

        Av. Gabriel Dragomir

 

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *