Avocat Gabriel Dragomir

Mă puteți găsi și pe:

De ce avocat online este soluția și cum te poate ajuta

Paradoxal, este posibil, ca un avocat care posedă multe cunoștințe să fie o persoană mai puțin demnă de încredere. Motivul este acela că având impresia că deține multe cunoștințe devine nerealist de încrezător în sine însăși. În realitate, competența nu înseamnă o singură abilitate ci o sumă de abilități. De aceea atunci când ai o problemă de natură juridică soluția poate fi un avocat online a cărui activitate o poți studia și nu avocatul care ți-a fost recomandat că posedă cele mai multe cunoștințe în domeniul respectiv.

Din postura de avocat online cu experiență relevantă în litigii civile, îți spun că: Orice proces civil are o etapă premergătoare, scrisă. În această etapă părțile își comunică reciproc pretențiile și înscrisurile pe care se întemeiază acestea. Experiența mi-a demonstrat, dincolo de orice dubiu, că poți avea succes în procese civile dacă ai înscrisuri care susțin starea de fapt descrisă prin cererea de chemare în judecată. Celelalte probe, martori, interogatorii sau expertize vin să confirme realitatea rezultată din înscrisuri. Practic, dacă înscrisurile tale sunt suficient de concludente, este posibil să ai nevoie de avocat doar pentru acestă etapă premergătoare.

Dar nu numai în situația în care ai înscrisuri concludente soluția poate fi avocat online care să te ajute doar în etapa premergătoare, dupa părerea mea, în orice situație soluția este avocat online. Avocatul nu poate influența declarațiile martorilor, raspunsul la interogatoriu sau concluziile raportului de expertiză (este adevărărat că le poate combate dar o poate face în scris). Asta înseamnă că avocatul are un rol determinant pentru câștigarea procesului la începutul și la sfârșitul acestuia. La început, prin modul în care expune argumentele în favoarea ta iar la sfârșit prin concluziile scrise în care explică modul în care probele administrate dovedesc afirmațiile tale. Deci, da, întreg procesul civil se poate desfășura fără avocat.

Avocat Online și judecarea în lipsă

În favoarea unui proces civil fără avocat prezent la fiecare termen pledează și Art. 411 Cod Procedură Civilă care prevede că: „Cauza se judecă dacă reclamantul sau pârâtul au cerut judecata în lipsă.” Deci, dacă ai cerut judecata în lipsă, nu este nevoie să te prezinți la termenul de judecată nici tu și nici avocatul. Dacă nu te-ai prezentat la termen, în temeiul art. 153 al. 1 Cod Procedură Civilă, instanța te va cita la fiecare termen și astfel ai posibilitatea să afli măsurile dispuse. În plus, toate termenele și măsurile dispuse sunt publice pe portalul instanței. Chiar există unele instanțe care îți pun la dispoziție un user name și o parolă cu ajutorul cărora poți vedea dosarul filă cu filă.

Există situații de excepție sau cauze dificile în care prezența avocatului la proces este utilă dar în general angajarea unui avocat online este cea mai eficientă soluție. De exemplu, în cazul unei acțiuni având ca obiect obligarea la îndeplinirea unei obligații contractuale: un avocat online a formulat cererea de chemare în judecată, a atașat înscrisurile doveditoare, a cerut judecarea în lipsă și așteaptă soluția pronunțată de judecător. Un avocat clasic redactează cererea de chemare în judecată, atașează înscrisurile doveditoare și se prezintă la termenul de judecată pentru a  susține oral ceea ce a scris. În mod logic, cheltuielile de transport și prezență la termen sunt suportate de tine, client.

Din punctul meu de vedere, ca avocat online,  este mult mai eficient să lucrez pentru alt client decât să facturez un client pentru prezența la un termen de judecată la care să susțin ceea ce am scris.

CJUE recomandă tot judecarea în lipsă

În ceea ce privește procedura în fața CJUE, recomandările sunt următoarele:

În toate procedurile, după terminarea procedurii scrise, părţile pot să indice, în termen de trei săptămâni, dacă şi de ce doresc organizarea unei ședințe de audiere a pledoariilor. Pe baza propunerii judecătorului raportor şi după ascultarea avocatului general, Curtea decide dacă trebuie luate în cauză măsuri de cercetare judecătorească, completul căruia ar trebui să-i fie repartizată cauza şi dacă este necesară organizarea unei şedinţe de audiere a pledoariilor; data acesteia din urmă va fi stabilită de către preşedinte.”

Așadar, în opinia mea,  inclusiv Curtea de Justitie a Uniunii Europene pledează pentru un avocat online competent. Competența se dobândește prin mult studiu și nu prin folosirea de modele și alergatul zilnic între sălile de judecată.

La fel și Curtea Europeană a Drepturilor Omului

În ceea ce privește Curtea Europeană a Drepturilor Omului, aceasta tranșantă explicând clar necesitatea prezentării în fața Curții:

„Dacă mă prezint personal la Curte, pot să explic cazul meu nemijlocit sau să obțin urgentarea examinării cererii mele?
În niciun caz. Procedura în fața Curții este scrisă și venirea dumneavoastră
la Curte nu va putea influența in niciun fel derularea acesteia. Prin urmare, deplasarea dumneavoastră la Curte este inutilă

Ce spun instanțele internaționale despre avocat online

Potrivit Deciziei C – 537/13 pronunțată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în cauza Birute Siba împotriva Arunas Devenas:

„În ceea ce privește contractele de prestări de servicii juridice precum cele în discuție în litigiul principal, trebuie arătat că, în domeniul serviciilor oferite de avocați, există, în principiu, o inegalitate între „clienții‑consumatori” și avocați, în special din cauza diferențelor dintre părți în materie de informare. Într‑adevăr, avocații dispun de un nivel ridicat de competențe tehnice pe care consumatorii nu le au în mod necesar, astfel încât aceștia din urmă se pot confrunta cu dificultăți în aprecierea calității serviciilor care le sunt prestate”

Deci, chiar dacă apelezi la un avocat renumit sau recomandat, este imposibil să îți dai seama la începutul colaborării de calitatea serviciilor oferite, de gradul de expertiză sau de implicare. În cazul unui avocat online, calitatea serviciilor prestate poate fi apreciată de la primul document pe care ți-l trimite să îl citești. Calitate rezultă din expunere, din modul în care combină argumentele legale și impune administrarea probelor în asa fel încât să ai câștig de cauză. În general răspunderea unui avocat online este mai mare deoarece știe că nu va fi prezent în sala de judecată iar judecătorul poate să nu înteleaga ceea ce dorește să transmită.

În continuare în cadrul aceleiași cauze, Curtea de Justiție a Uniunii Europene, arată că:

„Un avocat care, precum în cauza principală, în cadrul activității sale profesionale, prestează, cu titlu oneros, un serviciu juridic în favoarea unei persoane fizice care acționează în scopuri private este un „vânzător sau furnizor”, în sensul articolului 2 litera (c) din Directiva 93/13″

Deci avocatul este privit ca un furnizor de servicii către clientul consumator. În acest context  consumatorul trebuie să înțeleagă serviciul pentru care plătește și valoarea primită. Întelegerea serviciului și valoarea primită nu poate rezulta din volumul cunoștințelor, din renume sau din recomandare. Aceste aspecte rezulta din întelegerea modului în care experiența avocatului poate fi benefică cazului tău.

Primul tribunal online din lume

În Canada disputele sunt rezolvate deja online de către primul Tribunal Online din lume. Asta spune multe despre direcția în care ne îndreptăm și soluțiile care ar trebui adoptate.

Ce reții

Avocatul este un partener indispensabil al justiției. Un avocat online poate fi la fel de competent ca un avocat pe care tu îl privești drept expert și te poate ajuta să fii eficient, să înțelegi calitatea serviciilor oferite și să îți indeplinești obiectivele.

Av Gabriel Dragomir

Av. Gabriel Dragomir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *