Avocat Gabriel Dragomir

Mă puteți găsi și pe:

Apel împotriva sentinţei civile

Prin apel împotriva sentinţei civile  partea nemulţumită de hotărârea primei instanţe declanşează o nouă judecată a procesului în fața instanței superioare, pentru orice motiv de fapt sau de drept. Cu alte cuvinte, partea care a pierdut procesul la judecătorie poate formula apel împotriva hotărârii la instanța superioară, adică la tribunal.

Așadar, obiectul apelului îl constituie hotărârea primei instanțe. În consecință, prin formularea cererii de apel, apelantul trebuie să critice asptectele reținute de prima instanță în hotărârea pe care a pronunțat-o. Așa fiind, exercitarea apelului nu presupune reiterarea motivelor din cererea introductivă în fața instanței de apel deoarece instanța superioară nu poate face abstracție de judecata primei instanțe cu privire la cererea introductivă. Instanța de apel este chemată să efectueze o analiză de legalitate și temeinicie asupra hotărârii primei instanțe, iar nu să reia de la zero analiza cererii de chemare în judecată prin care s-a declanșat procedura judiciară.

În virtutea principiului Tantum devolutum quantum apellantum transpusă în art. 477 al. 1 din Codul de Procedură Civilă, instanța de apel va proceda la o nouă judecată a fondului în limitele criticilor formulate de apelant, adică va judecata doar atât cât i s-a cerut prin cererea de apel

A. Apel împotriva sentinței civile pentru motive de fapt

 

Pentru combaterea efectivă efectivă a raționamentului primei instanțe, apelantul trebuie să arate prin cererea de apel de ce considerentele primei instanțe care fundamentează soluția de respingere a cererii de chemare în judecată sunt integral eronate, de ce raționamentul juridic este fundamentat pe o situație premisă neconcordantă cu obiectul investirii sau înscrisurile probatorii.

Concret, prin cererea de apel trebuie arătate alte motive decât cele prezumate de prima instanță în baza probelor administrate, care pot conduce la o altă situație de fapt.

Apel împotriva sentinței civile însemnană o analiză a probatoriului aflat la dosar, o explicare a modului în care prima instanță a procedat la o greșită apreciere a probatoriului și o indicare a erorii de rașionament și a motivelor care justifică reținerea unei alte situații de fapt.

B. Apel împotriva sentinței civile pentru motive de drept

 

Formularea cererii de apel împotriva sentinței civile întemeiată pe motive de drept presupune indicarea textelor legale greșit aplicate sau indicarea modului în care textele legale au fost greșit interpretate.

Acest tip de motivare este dificil de realizat pentru o persoană din afara domeniul juridic. O interpretare legală este corectă atunci când se pornește de la o dispoziție excepțională și se ajunge la principiile de drept.

Este posibil ca între formularea literară (lingvistică) a normei juridice și conținutul  său real să nu existe o concordanță deplină și perfectă. Interpretarea literală sau gramaticală ar putea ajuta dar este foarte posibil să nu fie suficientă deoarece norma juridică nu poate fi aplicată nici extensiv, pentru a include alte situaţii practice necuprinse în ipoteza acesteia, şi nici restrictiv, pentru a exclude anumite situaţii practice aparent cuprinse în ipoteza sa, deoarece lex dixit quam voluit. 

Pe scurt, motivarea apelului din perspectiva motivelor de drept, presupune prezentarea unui raționament ale cărui argumente logice și juridice pot conduce la concluzia aplicării greșite a legii. Este important de știut că încălcarea sau aplicarea greșită a normelor de drept material reprezinta motiv de recurs și nu motiv de apel.   

C. Redactarea online a cererii de apel de către avocat

 

Pentru apel împotriva sentinţei civile nu este obligatorie reprezentarea de către avocat dar există puține cazuri în care persoanele fără avocat au câștigat în apel. E dificil pentru că ai nevoie de multe alte cunoștințe juridice. Ar fi preferabil cel puțin redactarea cererii de  apel să se realizeze avocatul care te-a reprezentat în fața primei instanțe. Așadar, gandeste-te înainte de a lua decizia de a merge cu alt avocat în apel sau de a te reprezenta singur.

Dacă ești implicat într-un proces și te afli în străinătate, cel mai rapid, simplu și economic mod de a-mi scrie este prin utilizarea formularului de mai jos. Evident, dacă îți este mai ușor, poți să îmi scrii și prin aplicații mobile sau rețele de socializare.

Av. Gabriel Dragomir

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *