Avocat Gabriel Dragomir

Mă puteți găsi și pe:

Am clauze abuzive în contractul de credit? Avocat clauze abuzive explică criteriile în baza cărora o clauză poate fi considerată abuzivă

Ca Avocat clauze abuzive am explicat în articolul Avocat Online pentru clauze abuzive incluse in contractul de credit motivul pentru care clauze privitoare la comisioanele trebuie considerate “de facto”  abuzive deoarece  nu fac parte din obiectul contractului. Obiectul principal al contractului de credit este limitat la obligația de restituire a creditului, de plată a dobânzii și a penalităților prevazute pentru depășirea scandenței.

 

Prin acest articol doresc să îți arăt criteriile în baza cărora și alte clauze incluse în contractul de credit pot fi considerate abuzive.

        1.Ce înseamnă clauză abuzivă

O cauză este considerată abuzivă dacă:

  •       Nu a fost negociată individual
  •       Crează un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților, în detrimentul consumatorului

Majoritatea contractelor de credit conțin clauze abuzive deoarece este binecunoscut faptul ca băncile fac publică prezentarea produselor pentru care utlerior oferă contracte conținând clauze preformulate, standard. Pentru a înlătura caracterul abuziv, banca trebuie să facă dovada scrisă a negocierii purtate. Negocierea unui contract nu presupune oferirea unei ocazii abstracte de a face o contraofertă sau de a discuta stipularea unei clauze, de a citi condițiile contractuale oferite de bancă ci implică ocazia oferită consumatorului de a influența efectiv conținutul și numarul clauzelor.

2. Criterii în baza cărora o clauză poate fi considerată abuzivă

 

Cele doua aspecte prezentate mai sus trebuie avute în vedere în aprecierea caracterului abuziv al unei clauze, stabilirea caracterului abuziv urmând a se face în concret în raport de conținutul fiecărei cauze.

Ca Avocat clauze abuzive am obținut anularea unor clauze prin care:

  •          Rata dobânzii era stabilită în funcție de evoluția pieței financiar-bancare și/sau costului finanțării și gestionării creditului.

Acestă clauză a fost considerată abuzivă deoarece lipsește un criteriu clar și previzibil, modificarea ratei dobânzii este lăsată la libera apreciere  băncii, în mod discreționar, lăsând loc arbitrariului și creând un dezechilibru semnificativ între prestațiile părților. Practic, prin inserarea acestei clauze banca a urmărit să își creeze un avantaj disproportionat prin stabilirea ratei dobânzii în urma unor criterii care nu pot fi controlate de către consumator. Respectiv clauză poate fi interpretată doar în favoarea băncii, servind intereselor acesteia deoarece stabilirea ratei dobânzii  în funcție de evoluția pieței financiar-bancare și/sau costului finanțării și gestionării creditului nu îndeplinește condiția de claritate, fiind imposibil de stabilit conform căror criterii obiective s-a produs majorare ratei dobânzii, fiind de netăgăduit că piața financiară evoluează diferit în funcție de indicele la care se raportează.

  •    Declararea scadenței anticipate a creditului indiferent de motiv

Această clauză are un caracter neclar, echivoc dând posibilitatea băncii de a declara soldul scadent anticipat în situații insuficient determinate și lăsate la aprecierea exclusivă și subiectivă a băncii. Astfel, consumatorul este supus riscului declarării scadenței anticipate a creditului din motive imposibil de determinat și deci imposibil de prevenit, contrar bune-credințe care ar trebuie să guverneze raporturile contractuale.

În temeiul unei astfel de clauze, banca poate declara scadența anticipată a creditului și în situația decesului sau pierderii capacității de exercițiu a consumatorului situație în care,  banca poate încasa valoare soldului atât de la asigurător (consumatorul este obligat să încheie asigurare pentru acoperirea riscurilor de invaliditate) cât și de la moștenitori sau tutori, aspect care crează dezechilibru semnificativ între prestațiile părților.

3.Ce reții

Orice contract de credit conține clauze abuzive deoarece acestea nu sunt negociate ci prestabilite. Dacă aceste clauze creează dezechilibru între prestațiile părtilor atunci aceste clauze sunt abuzive și pot fi anulate.

Ca avocat clauze abuzive, ofer consultanță online și fac recomandări asupra oportunității formulării acțiunii în instanță.

Cea mai rapidă modalitate de a afla dacă în contractul tău de credit sunt inserate clauze abuzive este să îmi scrii utilizând formularul de contact sau pagina de facebook.

Av. Gabriel DrgomirSpune-mi despre nevoile tale specifice!
Ca avocat ofer servicii pentru a te ajuta să transformi problemele în soluții!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *