Am Pledat Pentru:

Susțin necesitatea de Marcă Înregistrată la începutul business-ului pentru a exclude pericolul inregistrării de catre altă persoană.

Este neplăcut ca tu sa utilizezi un semn in activitatea comercială iar altcineva să îl înregistreze ca marcă și apoi sa îti interzică să îl folosești.

Am învățat din astfel de procese că:

In dreptul mărcilor, noțiunea de rea credinta are un conținut si o intindere diferită de cea din dreptul comun si se analizează distinct pentru fiecare înregistrare.

Reaua credință reprezintă cunoștința pe care o are cel care depune la înregistrare o marcă asupra faptului ca marca depusă de el este folosită de altcineva sau că altcineva are intentia de a o folosi, și știind ca nu pot folosi ambii aceeași marcă, deponentul profită de faptul că cel de al doilea nu și-a inregistrat semnul in Romania si eludează regulile concurenței neloiale urmarind sa iși inlăture concurentul de pe piață folosindu-se de beneficiile mărcii inregistrate.

După cum s-a conturat in jurisprudența Inaltei Curți de Casație si Justiție reaua credința implică indeplinirea cumulativă a doua cerințe distincte:Faptul Relevant (existența și folosirea mărcii anterioare) si care reprezintă elementul său obiectiv iar pe de altă parte, intentia frauduloasă ca element subiectiv si care se analizează in raport de atitudinea subiectivă pe care a avut-o titularul mărcii la data constituirii depozitului național reglementar, avându-se în vedere și comportamentele ulterioare ale solicitantului si care sunt în măsură a confirma că acesta a fost de rea credință la data formulării cererii de înregistrare a mărcii.

Astfel de aprecieri se regăsesc in deciziile Curții de Jusitiție a Uniunii Europene, de exemplu in Decizia pronunțata in data de 11.06.2009 in cauza C-529/07 (Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG contra Frantz Hauswirth Gmbh) reaua credință este asmibilabilă intotdeauna fraudei si presupune săvârșirea unor acte de atingere a dreptului altuia cu intenție.

Recomanda-ma unui prieten:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

            In actualul context socio-economic respectarea drepturilor de autor are o importanță deosebita in domeniul fotografiei.

Oricine iși dorește ca utilizarea fotografiei realizare de el să se facă cu respectarea drepturilor de autor. 

         Am învățat din astfel de procese că:

       Dreptul de distribuire reglementat de dispozițiile art. 141 al. 2 din legea 8/1996 se epuizează cu privire la modalitatea de utilizare convenită.Pentru alte modalități dreptul de distribuire nu se consideră epuizat.

Textele legale, art. 10 lit a si d,  art. 13 lit. a, b, f g, h, art. 14 si art. 15 din legea 8/1996 nu reglementează in mod expres un drept al persoanei care a luat cunostintă de opera originală pentru o publicare, sa  folosească acea operă ori de cate ori dorește si sa o prezinte unde dorește.

Publicarea operei in altă modalitate decât cea convenită reprezintă o atingere adusă operei și o incălcare a dreptului de distribuire care apartine autorului operei.

Recomanda-ma unui prieten:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Anularea actului adminstrativ emis in mod nelegal de catre o autoritate publica este posibila, de cele mai multe ori, doar pe calea actiunii in justiție.

Am învățat din astfel de procese că:

Obligația autorității emitente de a motiva actul administrativ se înscrie între coordonatele dreptului la o bună administrare şi constituie o garanţie contra arbitrariului administraţiei publice. Este de subliniat că, astfel cum s-a statuat în jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, motivarea unei decizii administrative nu poate fi limitată la norme de competenţa a autorităţii emitente, ci trebuie să conţină elemente de fapt şi de drept care să permită, pe de o parte, destinatarilor să cunoască şi să evalueze temeiurile şi efectele deciziei, iar pe de altă parte să facă posibilă exercitarea controlului asupra modului în care autoritatea emitentă şi-a exercitat dreptul de apreciere.

Pe acest aspect, un act administrativ este motivat atunci când el enunţă motivele de fapt şi de drept pentru care autorul său îl consideră jusitificat.

Motivarea reprezintă o condiţie generală aplicabilă oricărui act administrativ. Motivarea este o condiţie de legalitate externă a actului care face obiectul unei aprecieri concrete. Obiectivul motivării este prezentarea în mod clar şi fără echivoc a raţionamentului instituţiei care a emis actul.

Din aceste considerente, lipsa motivării actului administrativ atrage nulitatea sau nevaliditatea actului administrativ.

Recomanda-ma unui prieten:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Prin intermediul contestației la executare se contestă neregularitațile ivite cu prilejul executării silite.

Am învățat din astfel de procese că:

Lipsa declarării scadenței aniticpate a creditului sau depunerea cererii de executare silită dupa 3 ani reprezinta situații reale care pot conduce la anularea executării silite.Practic, in astfel de situații desi datoria exista nu mai poți fi obligat la plata acesteia.

Recomanda-ma unui prieten:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

In cazul divorțului pe cale judecătorească iti recomand ca cererea de divorț sa fie redactată de un avocat.Este posibil să nu ai nevoie de avocat pentru intreaga procedură de divorț.

         Am învățat din astfel de procese că:

Orgoliile sunt mai importante decât divorțul.

Recomanda-ma unui prieten:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Când mă refer la un avocat imobiliare, mă refer la un avocat care te poate consilia la vânzare sau cumpărare dar și care te poate reprezenta cu succes in caz de litigiu.

Am învățat din astfel de procese că:

Acțiunea in granițuire, prin care se determină limitele dintre două proprităti este la fel de importantă ca acțiunea in revendicare.Situațiile in care poate fi introdusă acțiunea in revendicare sunt mai puțin numeroase decât cele in care poate fi introdusă acțiunea in granițuire.

Procesle comerciale sunt practic cele care m-au format ca avocat comercial pledant.Deoarece provin din manage de departament juridic inca de la inceput am pledat in cauze comerciale.

Recomanda-ma unui prieten:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Am învățat din astfel de procese că:

Rolul încredinţat Curţii de către Convenţie constă în a cerceta dacă procedura considerată în ansamblul său, inclusiv modul de prezentare a mijloacelor de probă, a avut un caracter echitabil

Respectarea art. 6 din Conventia Europeană în procedurile naționale de apel sau de „recurs“ depind de caracteristicile dreptului procesual național.Trebuie ţinut cont de întreaga procedură internă şi de rolul cuvenit instanţei de apel sau de recurs în ordinea juridică naţională.

Deci, în principiu, este de competenţa instanţelor naţionale să se pronunţe cu privire la necesitatea sau oportunitatea citării unui martor, administrarii unei expertize, cercetarii la fata locului etc.

Prin urmare, pentru a stabili dacă a fost încălcat art. 6 §1 din Convenţie, este necesar să fie examinata natura problemelor cu privire la care instanta nationala trebuia să se pronunţe.

Recomanda-ma unui prieten:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Data Protection sau protecția datelor personale va reprezenta dupa 25.05.2018 un domeniu de maximă importanță.

Am scris articole cu măsurile recomandabile si modul in care oamenii vor fi atenți la protejarea datelor personale si masurile care trebuie sa le ia antreprenorii care desfasoara activitate in mediul online.

Regulamentul de functionare al magazinului online reprezinta instrument de organizare a activitatii magazinului.

Recomanda-ma unui prieten:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Recomanda-ma unui prieten:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Intrebari Frecvente

 Despre cauzele in care am pledat și ce am învățat din ele scriu pe blog.

O parte din acestea articole au fost preluate de publicații de speclialitate gen Avocatnet, Juridice, Legal Land sau Startup Cafe.

Va recomand sa realizati o cautare pe Google dupa numele si prenumele meu si o publicatie de specialitate.(Ex.Gabriel Dragomir Avocatnet).Daca nu v-ați convins, scrieți-mi ce anume doriti sa aflați.

Recomanda-ma unui prieten:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Onorariul avocațial pentru un proces civil poate fi stabilit in mod global , o suma fixă pentru întreg dosarul, sau orar pentru orele efectiv lucrate.

Recomand Onorariul Avocațial orar deoarece in acest caz Clientul platește doar pentru ce are nevoie.

De exemplu, in cazul onorariului avocațial orar clientul poate opta pentru redactarea unui act (ex.cererea de chemare in judecata) sau reprezentarea în caz de nevoie.

Recomanda-ma unui prieten:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

In cazul onorariului avocațial global, onorariul avocațial este compus din doua sau trei rate  iar prima rata se platește cash, online sau prin transfer bancar la semnarea contractului de asistență juridică.

Onorariului avocațial orar se achita, de regulă, după expirarea orei.Dacă include mai multe ore, se achită un avans stabilit de comun acord.

Recomanda-ma unui prieten:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Completarea formularului de contact de la sfarșitul Paginii “Home” sau de pe pagina de contact.

Pe cat posibil incerc sa stabilesc întâlnirea în ziua în care am fost contactat.

Recomanda-ma unui prieten:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Recomanda-ma unui prieten:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Apariții în Presă

Judecătoria Pitești s-a pronunțat ieri într-un dosar în care Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a fost reclamată ca vinovată pentru producerea unui accident rutier în comuna argeșeană Bascov, pe strada Serelor, în fața firmei Lazăr Company.[...]
Prezentul articol isi propune sa explice proprietarilor sau managerilor de magazine online care este primul pas in implementarea regulamentului in asa fel incat aplicarea acestuia sa nu ingreuneze procesul decizional iar sanctiunile sa fie evitate.[...]
Premisă: imobilul executat silit este subevaluat în cadrul raportului de evaluare dispus de executor în cadrul dosarului de executare. Aceste articol își propune să răspundă la întrebarea: reprezintă o soluție contestarea în instanță a evaluării efectuate în cadrul dosarului de executare? Sau, tehnic spus, raportul de evaluare se circumscrie sferei actelor de executare care pot fi contestate în cadru procesual? Dacă nu poate fi contestată valoarea, ce soluții există?[...]
Recomanda-ma unui prieten:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Unde mă gasiți?

Avocat București Sector 3, Zona Unirii, Langă Tribunalul București (fostul Junior)

Adresa biroului este: București, Sector 3, Str. Sf. Vineri, Nr. 25, Bl. 105 C, Sc.2, Ap. 48, Interfon 48

image

 

Recomanda-ma unui prieten:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Cauti o SOLUTIE?Scrie-mi acum!

Contact

Vrei sa programezi CONSULTATIA?

 

Recomanda-ma unui prieten:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn